Ama'røsten

Billede
Ama'røsten

Ama'røsten

Er lokaludvalgets egen bydelsavis, som udkommer hvert kvartal

Skriv til Ama'røsten

 • Vi modtager små som større artikler, billedmateriale og læserindlæg, der omtaler afholdte eller kommende begivenheder i bydelen Amager Øst og/eller kan have specifik interesse for bydelens borgere. 
 • Din artikel må maksimalt fylde 3.000 tegn med mellemrum.
 • Vedlæg gerne et billede i høj opløsning til artiklen. Husk at skrive hvem fotografen er. 
 • Læserbreve må maksimalt fylde 2.000 tegn med mellemrum og bedes holdt i en positiv og konstruktiv tone. 
 • Ønsker du at få optaget begivenheder i kalenderen, skal disse meldes særskilt ind til redaktionen.
 • Bidrag fra politikere modtages, men skal have en specifik vinkel til borgerne i Amager Øst bydel for at blive bragt.
 • Som regel bliver alle bidrag bragt i bladet, men vi kan dog ikke garantere for dette. Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte i artikler som er større end angivet som max. størrelse eller som redaktionen i øvrigt mener skal ændres. Dette vil ske i samarbejde med skribenten. 

Alle artikler og billedmateriale sendes til redaktionen på følgende mailadresse: aoelu@kk.dk 

Næste deadline er torsdag d. 19. september 2024 kl. 12.00 og bladet husstandsomdeles onsdag d. 9. oktober.

Artikler modtaget efter deadline kan ikke forventes at blive bragt. 

Er du i tvivl om noget, kontakt venligst redaktionen. 

Hvordan skriver jeg en artikel?

Vis alle

Skrivevejledning

 • Skriv venligst i word format. Medsend gerne billede og i så fald skal billederne skal være i så høj opløsning som muligt. ( min. 2 mb.) Skriv venligst en lille billedtekst og gerne hvem der har taget billedet.
 • Inden du går i gang, så find ud af hvad din vinkel er.  Hvad er det vigtigste du vil fortælle?
 • Opdel gerne din artikel i 3-4 afsnit på forhånd og lad hvert afsnit handle om én ting. Det ene afsnit må meget gerne lede frem til det næste.
 • Titlen (overskriften) skal fortælle hvad historien handler om og opsummere vinklen.
 • Skriv gerne en underrubrik på 2-3 linjer, der kort redegør for artiklens indhold.
 • Det vigtigste skal stå først –start med konklusionen, så din læser ved hvad artiklen handler om. Læs mere om nyhedstrekanten
 • Indledningen fylder ca. 5-6 linjer og skal i uddybende form opsummere artiklen.
 • Husk at din læser ikke ved det samme som dig. Forklar forkortelser, forklar hvem folk er og hvorfor de er med i artiklen.
 • Brug gerne citater, men kun når de tilfører noget ekstra.
 • Tænk meget gerne i billeder til din artikel. Hvis du skal dække en begivenhed, så tag endelig billeder selv, eller lav en aftale med nogen om at du må bruge deres billeder. Husk altid navn på fotografen.

Deadlines og udgivelser 2024

Nr. 121
Deadline torsdag den 22.2. kl. 12.00. Udkommer 13.3.

Nr. 122
Deadline torsdag den 23.5. kl. 12.00. Udkommer 12.6.

Nr. 123
Deadline torsdag den 19.9. kl. 12.00. Udkommer 9.10.

Nr. 124
Deadline torsdag den 14.11 kl. 12.00. Udkommer 4.12.

Har du ikke modtaget din avis?

Ring til FK Distribution på telefon 70104000.

Ama’røsten husstandsomdeles i Amager Øst bydel 4 gange om året. Man vil dog ikke modtage en avis hvis man har ’nej tak til gratisaviser’ på postkassen eller bor i en haveforening.