Dit lokaludvalg

Dit lokaludvalg

Vi skaber dialog med borgerne i Amager Øst og bringer lokale interesser videre til politikerne på Københavns Rådhus.

Amager Øst Lokaludvalg arbejder på at skabe en bydel med plads til det gode hverdagsliv. Vores hovedopgave er at varetage borgernes interesser i udviklingen af Amager Øst. Vi står for den lokale dialog i samarbejde med kommunens forvaltninger og understøtter dialogen mellem borgerne i bydelen og politikerne på Rådhuset. 

Hvem er lokaludvalgets medlemmer?

Et lokaludvalg består af op til 25 medlemmer, der bliver valgt for en fireårig valgperiode. Heraf er 15 aktive i foreninger i bydelen, og 10 er repræsentanter for de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation. I Københavns Kommune er der 12 lokaludvalg, der hver har en geografisk afgrænset bydel som indsatsområde.

Som borger har du mulighed for at blive en del af et lokaludvalg, indgå i en arbejdsgruppe, deltage i lokaludvalgets arrangementer eller søge nogle af de puljemidler dit lokaludvalg har fået tildelt.

Hvordan kan jeg være med?

Der holdes valg til lokaludvalg hvert fjerde år, senest i februar 2022. Valget foregår digitalt.
For at stille op behøver du ikke bo i bydelen, men du skal repræsentere en forening med lokale aktiviteter i bydelen. Din forening skal opstille dig som kandidat.

Hvis du vil være aktiv i Lokaludvalget, men ikke har stillet op som kandidat til valget, kan du skrive dig op som suppleant. Du skal repræsentere en forening med aktiviteter i Amager Øst, der har eksisteret min. 1 år og har min. 15 medlemmer. Læs mere om lokaludvalgets suppleanter

Du kan som borger også være med i en af lokaludvalgets arbejdsgrupper.

Kontakt sekretariatet hvis du er interesseret i at blive suppleant eller medlem af en arbejdsgruppe.

Bydelspuljen

Gennem vores bydelspulje støtter vi aktiviteter og arrangementer, der skaber dialog og netværk blandt borgerne i Amager Øst, og bidrager til realisering af lokaludvalgets visioner for bydelen. Vi uddeler hvert år ca. 1,6 mio. kr. til mange forskellige lokale initiativer og projekter. Puljemidlerne bruges også på vores egne projekter, som henvender sig til borgerne i bydelen.

Dialog og høringer

Lokaludvalgene skal inddrages af kommunens forvaltninger i god tid, inden der træffes endelig politisk stilling tagen til sager, der er af særlig betydning for bydelen. I den forbindelse går vi i dialog med bydelen og indsamler synspunkter og perspektiver f.eks. ved at arrangere borgermøder og workshops, lave digitale undersøgelser, skabe dialog på sociale medier mm.

Miljøarbejde

Vi støtter det lokale miljøarbejde gennem en driftsaftale med Miljøpunkt Amager. Miljøpunkt Amager inspirerer og engagerer borgere, virksomheder og organisationer til aktivt at deltage i lokale miljøprojekter.