Valg til Amager Øst Lokaludvalg

I starten af 2022 er der valg til Amager Øst Lokaludvalg. Du kan stille op eller være med til at bestemme, hvem der skal stemmes ind.

I starten af 2022 er der igen valg til lokaludvalg. Foreninger, råd og brugerbestyrelser m.fl., der har aktiviteter i Amager Øst, kan stille en kandidat til Amager Øst Lokaludvalg og/eller være med til at stemme på, hvem der skal sidde i lokaludvalget i perioden 2022-2026.

Hvad får du ud af at sidde i Amager Øst Lokaludvalg? 

Du skal overveje at stille op til lokaludvalget, hvis du vil give byudviklingen i København et lokalt perspektiv. I lokaludvalget stiller vi skarpt på lokale mærkesager. Og du får adgang til et bredt netværk af mennesker, der hver især brænder for at gøre en forskel i bydelen.

Som repræsentant for en forening, skal du overveje at stille op til Amager Øst Lokaludvalg, hvis du:

  • vil arbejde for lokale visioner for bydelen Amager Øst.
  • vil gå i dialog med lokale københavnere og forsøge at påvirke politikerne på Rådhuset, så dine og bydelens perspektiver og mærkesager bliver en del af byudviklingen.
  • vil have mere viden om København, (lokal)politik og demokrati – vi tilbyder relevante kurser og introducerer til arbejdsgange i kommunalpolitik og byudvikling.
  • har lyst til at møde nye mennesker og diskutere bydelens udvikling.
  • vil støtte lokale projekter, arrangementer og initiativer ved at uddele ca. 1,6 mio. kr. årligt fra lokaludvalgets puljemidler.

Se, hvad lokaludvalgene i København blandt andet har bedrevet i videoen herunder:

Valg til Lokaludvalg 2022

Video Url