Lokaludvalgsmøder

Lokaludvalgets medlemmer mødes én gang om måneden, 11 måneder om året. Møderne er offentlige - kom og lyt med

På lokaludvalgsmøderne træffer lokaludvalget beslutninger. Det kan være om uddeling af puljemidler og udformning af høringssvar til sager der har betydning for Amager Øst bydel. Det er forpersonen for lokaludvalget, der leder mødet og beslutninger træffes ved simpelt flertal.

Du kan finde link til dagsordener og referater fra lokaludvalgsmøderne nederst på siden.

Sagerne der drøftes på lokaludvalgsmøderne forberedes af lokaludvalgets fire arbejdsgrupper:

 • Børn, Idræt, Fritid, Unge og Kultur (BIFUK)
 • Miljø og Klima
 • Planlægning, Erhverv og Trafik (PET)
 • Socialt arbejde, sundhed, integration og ældre (SOSU) 

Læs mere om vores arbejdsgrupper

Du er velkommen

Lokaludvalgsmøder er altid offentlige og den første halve time er afsat som borgernes tid. Her lytter lokaludvalget fremmødte borgere med noget på hjertet.

Du kan altid møde op til starten af et lokaludvalgsmøde, hvis du vil i direkte dialog med lokaludvalget.  Af hensyn til planlægningen af møderne vil vi dog gerne vide det på forhånd. Skriv eller ring til os hvis du vil i dialog med os på et lokaludvalgsmøde. 

Lokaludvalgsmøderne holdes som udgangspunkt i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, 1. sal (salen)

Mødekalender 2024

Vis alle

Lokaludvalgsmøder

 • Torsdag den 25.1. kl. 18.30
 • Torsdag den 22.2. kl. 18.30
 • Torsdag den 21.3. kl. 18.30
 • Torsdag den 25.4. kl. 18.30
 • Torsdag den 23.5. kl. 18.30
 • Torsdag den 20.6. kl. 18.30
 • Torsdag den 29.8. kl. 18.30
 • Torsdag den 26.9. kl. 18.30
 • Torsdag den 24.10. kl. 18.30
 • Torsdag den 21.11. kl. 18.30
 • Torsdag den 12.12. kl. 18.30

Dagsordener og referater

Dagsordener og referater fra lokaludvalgsmøderne offentliggøres på Københavns Kommunes hjemmeside. Dagsordenen offentliggøres typisk syv dage før mødet og referatet typisk tre til fire dage efter mødet. 

Se dagsordener og referater