Arbejdsgrupper

Lokaludvalget har nedsat fire arbejdsgrupper, som hver måned forbereder sager til lokaludvalgsmødet inden for hver sit fagområde

Børn, Idræt, Fritid, Unge og Kultur (BIFUK)
Miljø og Klima (MK)
Planlægning, Erhverv og Trafik (PET)
Socialt arbejde, sundhed, integration og ældre (SOSU)

Hvordan foregår arbejdsgruppemøderne

Arbejdsgruppernes opgaver er at: 

 • diskutere aktuelle problemstillinger og udvikling i bydelen
 • drøfte høringer og lave udkast til høringssvar før de behandles og godkendes på det kommende lokaludvalgsmøde
 • behandle puljeansøgninger hvor der søges om støtte til lokale aktiviteter
 • arbejde med lokaludvalgets egne projekter

Arbejdsgrupperne mødes én gang om måneden - ca. 2 uger før lokaludvalgsmødet. I arbejdsgrupperne er der typisk 5-10 personer, og grupperne består af både lokaludvalgsmedlemmer og -suppleanter og borgere. Det er dog kun lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter, der må deltage i behandling af puljeansøgninger.

Arbejdsgrupperne er åbne for alle. Hvis du er interesseret i at være med, bedes du kontakte tovholderen eller sekretariatet.

Tovholdere for arbejdsgrupperne

BIFUK: Randi Sørensen, randiprivat@gmail.com

Miljø og klima: Jens William Grav, jwg@mail.dk 

PET: Lasse Rossen, lasserossen@hotmail.com

SOSU: Susanne Møller, susanne_moller@outlook.dk

Mødekalender 2022

Børn, Idræt, Fritid, Unge og Kultur (BIFUK)

Børn, Idræt, Fritid, Unge og Kultur (BIFUK) holder arbejdsgruppemøder kl. 17.15-19.15 i Kvarterhuset på 4. sal på følgende datoer:

 • Tirsdag den 11.1.
 • Tirsdag den 8.2.
 • Tirsdag den 1.3.
 • Mandag den 14.4.
 • Tirsdag den 3.5.
 • Tirsdag den 14.6.
 • Tirsdag den 9.8.
 • Tirsdag den 6.9.
 • Tirsdag den 4.10.
 • Tirsdag den 8.11.
 • Tirsdag den 29.11.
Miljø og Klima

Miljø og Klima holder arbejdsgruppemøder kl. 17.45-19.15 i Kvarterhuset på 4. sal på følgende datoer:

 • Onsdag den 12.1.
 • Onsdag den 9.2.
 • Onsdag den 2.3.
 • Tirsdag den 5.4.
 • Onsdag den 4.5.
 • Onsdag den 15.6.
 • Onsdag den 10.8.
 • Onsdag den 7.9.
 • Onsdag den 5.10.
 • Onsdag den 9.11.
 • Onsdag den 30.11.
Planlægning, Erhverv og Trafik (PET)

Planlægning, Erhverv og Trafik (PET) holder arbejdsgruppemøder kl. 19-21 i Kvarterhuset på 4. sal på følgende datoer:

 • Torsdag den 13.1.
 • Torsdag den 10.2.
 • Torsdag den 3.3.
 • Tirsdag den 5.4.
 • Torsdag den 5.5.
 • Torsdag den 16.6.
 • Torsdag den 11.8.
 • Torsdag den 8.9.
 • Torsdag den 6.10.
 • Torsdag den 10.11.
 • Fredag den 2.12.
Socialt arbejde, sundhed, integration og ældre (SOSU)

Socialt arbejde, sundhed, integration og ældre (SOSU) holder arbejdsgruppemøder kl. 17.00-18.30 i Kvarterhuset på 4. sal på følgende datoer:

 • Mandag den 10.1.
 • Mandag den 7.2.
 • Mandag den 28.2.
 • Mandag den 4.4.
 • Mandag den 2.5.
 • Mandag den 13.6.
 • Mandag den 8.8.
 • Mandag den 5.9.
 • Mandag den 3.10.
 • Mandag den 7.11.
 • Mandag den 28.11.