Arbejdsgrupper

Lokaludvalget har fire arbejdsgrupper, som arbejder med hver sit fagområde. Arbejdsgrupperne er åbne for både medlemmer, suppleanter og borgere

Børn, Idræt, Fritid, Unge og Kultur (BIFUK)

Miljø og Klima (MK)

Planlægning, Erhverv og Trafik (PET)

Socialt arbejde, sundhed, integration og ældre (SOSU)

Hvordan foregår arbejdsgruppemøderne

Arbejdsgruppernes opgaver er at: 

 • diskutere aktuelle problemstillinger og udvikling i bydelen
 • arbejde med lokaludvalgets egne projekter fra Bydelsplanen
 • drøfte høringer og lave udkast til høringssvar før de behandles og godkendes på det kommende lokaludvalgsmøde
 • behandle puljeansøgninger hvor der søges om støtte til lokale aktiviteter

Arbejdsgrupperne mødes én gang om måneden - ca. 2 uger før lokaludvalgsmødet. I arbejdsgrupperne er der typisk 5-10 personer, og grupperne består af både lokaludvalgsmedlemmer og -suppleanter og borgere. Det er dog kun lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter, der må deltage i behandling af puljeansøgninger.

Arbejdsgrupperne er åbne for alle. Hvis du er interesseret i at være med, bedes du kontakte tovholderen eller sekretariatet.

Tovholdere for arbejdsgrupperne

BIFUK: Randi Sørensen, randiprivat@gmail.com

MK: Jens William Grav, jwg@mail.dk 

PET: Lasse Rossen, lasserossen@hotmail.com

SOSU: Nicole Schmitt, mail@nicoletta.me

Mødekalender 2024

Vis alle

Socialt arbejde, sundhed, integration og ældre (SOSU)

Socialt arbejde, sundhed, integration og ældre (SOSU) holder arbejdsgruppemøder kl. 17.00-18.30 i Kvarterhuset på 4. sal på følgende datoer:

 • Mandag den 8.1.
 • Mandag den 5.2.
 • Mandag den 4.3.
 • Mandag den 8.4.
 • Mandag den 6.5.
 • Mandag den 3.6.
 • Mandag den 12.8.
 • Mandag den 9.9.
 • Mandag den 7.10.
 • Mandag den 4.11.
 • Mandag den 25.11.

Børn, Idræt, Fritid, Unge og Kultur (BIFUK)

Børn, Idræt, Fritid, Unge og Kultur (BIFUK) holder arbejdsgruppemøder kl. 17.00-19.00 i Kvarterhuset på 4. sal på følgende datoer:

 • Tirsdag den 9.1.
 • Tirsdag den 6.2.
 • Tirsdag den 5.3.
 • Mandag den 9.4.
 • Tirsdag den 7.5.
 • Tirsdag den 4.6.
 • Tirsdag den 13.8.
 • Tirsdag den 10.9.
 • Tirsdag den 8.10.
 • Tirsdag den 5.11.
 • Tirsdag den 26.11.

Planlægning, Erhverv og Trafik (PET)

Planlægning, Erhverv og Trafik (PET) holder arbejdsgruppemøder kl. 17.00-18.30 i Kvarterhuset på 4. sal på følgende datoer:

 • Torsdag den 11.1.
 • Torsdag den 8.2.
 • Torsdag den 7.3.
 • Torsdag den 11.4.
 • Onsdag den 8.5.
 • Torsdag den 6.6.
 • Torsdag den 15.8.
 • Torsdag den 12.9.
 • Torsdag den 10.10.
 • Onsdag den 6.11.
 • Torsdag den 28.11.

Miljø og Klima

Miljø og Klima holder arbejdsgruppemøder kl. 18.30-20.00 i Kvarterhuset på 4. sal på følgende datoer (NB. tidspunktet kan ændres fra gang til gang, alt efter hvor lang dagsorden der er på Plan, erhverv og trafik-gruppens møde):

 • Torsdag den 11.1.
 • Torsdag den 8.2.
 • Torsdag den 7.3.
 • Torsdag den 11.4.
 • Onsdag den 8.5.
 • Torsdag den 6.6.
 • Torsdag den 15.8.
 • Torsdag den 12.9.
 • Torsdag den 10.10.
 • Onsdag den 6.11.
 • Torsdag den 28.11.