Høringer

Høringer

Vi formidler lokale perspektiver på udviklingen af Amager Øst og København til politikerne. Du kan også sende dit eget høringssvar til kommunen.

Fotograf
Yann Houlberg Andersen
Billede
Bygninger ved Amager Strand
Fotograf
Yann Houlberg Andersen

En vigtig del af lokaludvalgets rolle er at være høringspart for Københavns Kommune og sørge for at borgernes input formidles videre til politikere og forvaltninger. Derfor laver vi ofte borgermøder, gademøder eller digital inddragelse, hvor du kan give din mening til kende. 

Aktuelle høringer 

På kommunens høringsportal, Bliv Hørt, kan du finde alle aktuelle og afsluttede høringer offentliggjort af Københavns Kommune. 

Skriv et høringssvar

Som borger kan du sende et høringssvar til kommunen, hvor du fortæller om din holdning til aktuelle projekter eller planer i byen. Alle kan give deres besyv med - også virksomheder og organisationer. Det er din mulighed for at give din mening til kende omkring udviklingen i et bestemt område, en ejendom eller måske hele kommunen. Høringer kan være:

  • Ændringer eller nye lokalplaner for bestemte områder
  • Overordnede strategier for f.eks. kulturlivet i København
  • Forslag til ændringer inden for kommunens serviceydelser til f.eks. børn, handicappede og ældre.