Høringer

Høringer

På denne side kan du læse mere om de aktuelle høringer, høringer vi har svaret på og din indgang til høringsportalen. 

Fotograf
Yann Houlberg Andersen

Lokaludvalget er høringspart

En vigtig del af lokaludvalgets rolle er at være høringspart for Københavns Kommune og sørge for at borgernes input formidles videre til beslutningstagerne. Derfor laver vi ofte workshops og borgermøder, digital inddragelse, mere uformelle arrangementer mv., hvor du kan give din mening til kende. 

På kommunens høringsportal, Bliv Hørt, kan du finde alle aktuelle og afsluttede høringer offentliggjort af Københavns Kommune. 

Skriv et høringssvar

Københavns forvaltninger og politikere sender nogle gange sager eller forslag i offentlig høring. Som borger, kan du sende et høringssvar til kommunen, hvor du tilkendegiver din holdning til aktuelle projekter eller planer i byen. Alle kan give deres besyv med - også virksomheder og organisationer. En offentlig høring er altså din mulighed for at give din mening til kende omkring udviklingen i et bestemt område, en ejendom eller måske hele kommunen. Høringer kan være:

  • Ændringer eller nye lokalplaner for bestemte områder
  • Overordnede strategier for f.eks. kulturlivet i København
  • Forslag til ændringer inden for kommunens serviceydelser til f.eks. børn, handicappede og ældre.