Hvad er en lokalplan?

Her kan du læse om lokalplaner.

Når Københavns Kommune har lokalplaner i høring skal lokaludvalget udarbejde et høringssvar, der afspejler bydelens interesser. Ofte vil lokaludvalget skabe dialog med borgere i bydelen gennem brug af forskellige metoder for at blive klogere på bydelens ønsker i den pågældende sag. 

Overordnet set fastlægger en lokalplan, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område.

Lokalplanen kan fx bestemme:

  • Hvad området og bygningerne skal bruges til
  • Hvor der skal bygges nyt og hvordan det kan se ud 
  • Hvilke bygninger, der skal bevares
  • Hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.Lokalplanen er juridisk bindende. Det betyder, at man som grundejer skal overholde lokalplanens bestemmelser.