Året der gik 2023

Året er ved at gå på hæld og vi gør status over et begivenhedsrigt år i Amager Øst.

Bydelsplanen

2023 var året hvor Lokaludvalget for alvor fik taget fat på arbejdet med Bydelsplanen for 2022 – 2026. Der er god energi og stor motivation for at arbejde målrettet med bydelsplanens temaer.  

Klik her for at se Bydelsplanen for 2022 – 2026. Her kan du også se små korte videoer, som præsenterer de enkelte temaer, lokaludvalget arbejder med. 

Det er i øvrigt stadig muligt at få en plakat med Thit Thyrrings flotte illustration (se herunder). Plakaterne findes i Kvarterhuset på Jemtelandsgade 3. 

Udsnit af Thit Thyrrings illustration af Amager Øst til Bydelsplanen 2022 - 2026.
Fotograf
Thit Thyrring

Kunst i bydelen

Der er flere nyheder fra året om kunsten i bydelen.

Leif Sylvester har skabt tre fantastiske værker til Nordøstamager Skole, som blev indviet i foråret. Værkerne er tænkt til at give farve og inspiration til elevernes skolegang. Læs nyheden her

I efteråret blev Sophia Kalkaus monumentale skulptur, Zygote, indviet. Skulpturen står på Christmas Møllers plads og trækker både tråde til besættelsestiden, fællesskaber og Vor Frelser Kirke. Læs nyheden her.

Alle kunstværkerne og mange, mange flere kan findes på bydelens nye Kunstkort. Med kortet vil vi invitere amagerkanerne til at gå på opdagelse i sin egen bydel og se, hvor meget fantastisk kunst, der faktisk findes. Se kunstkortet her. 

Skulpturen Zygote på Christmas Møllers Plads af kunstneren Sophia Kalkau.
Fotograf
Niels Ole Sørensen

Social og sundhed

Sundhed og sociale udfordringer er områder, som ligger lokaludvalget meget på sinde og dækkes i Bydelsplanen over temaet "Aktive fællesskaber". I 2023 afholdt lokaludvalget to tilbagevendende arrangementer: socialt netværksmøde og Sundhedsdagen på Musiktorvet.

Intentionerne med arrangementerne er at skabe et styrket netværk mellem aktører på Amager, der har socialt udsatte som målgruppe. Derudover ønsker Lokaludvalget, at amagerkanerne bliver bedre bekendt med de mange tilbud, der findes inden for psykisk og fysisk sundhed.

Se en stemningsvideo fra Sundhedsdagen her (Facebook).

Nordøstamager og Laplandskvarteret

I bydelen står Laplandskvarteret og Nordøstamager overfor en kommende udvikling. Her skal både fremtidssikres med nye boliger og mod havvandstigninger imens der også er øje for at bevare bydelens sjæl. 

Laplandskvarteret

Lokaludvalget har fortsat sit arbejde med netværksdannelse og samarbejde i Laplandskvarteret. I samarbejde med lokale lejere, virksomheder, foreninger og grundejere har lokaludvalget udgivet ”Vision for Laplandskvarteret”. Visionen kan læses her og skal skabe et fælles ståsted på tværs af interesser. 

Flere lokaludvalgsmedlemmer var på tur i kvarteret med politikere fra Borgerrepræsentationen i august. Se video fra vandringen her. 

Prags Boulevard

Arbejdet med Prags Boulevard tager også fart, hvor lokaludvalget arbejder for bedre forbindelser, fællesarealer og regnvandshåndtering. Læs om Prags Boulevard og lokaludvalgets arbejde her. 

KBH Picnic

I anledningen af arkitekturåret var der picnic på forskellige lokationer i hele København d. 11. juni. I vores bydel indtog vi rundkørslen ved Prags Boulevard hvor 200 amagerkanere deltog i et fælles måltid med underholdning og byvandringer. Se billeder fra dagen her (Facebook)

Københavnerpicnic 11. juni 2023 på Prags Boulevard.

Årets frivillige forening

Traditionen tro tildeler Lokaludvalget Frivilligprisen til en lokal forening, som har gjort en særlig indsats for bydelen i det forgangne år. Bydelens borgere har sendt nomineringer. Badmintonklubben af 1937 (BC37) er drevet fuldstændig af frivillige kræfter og blev blandt andet udvalgt, fordi de har et stort fokus på både det sportslige og det sociale for alle aldre i klubben.

Stort tillykke med prisen og de medfølgende 25.000 kr.  

Læs nyheden her. 

BC37 får overrakt frivilligprisen 2023.

Budget 2024

En trafikplan for hele Amager, mere metro, toiletter på Amager Strand, idrætsfaciliteter og kulturtilbud var blandt resultaterne af årets budgetforhandlinger. Læs mere om budget 2024 her

Vi ser nu frem mod 2024, hvor vi bl.a. skal i gang med trafikplanarbejdet sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen, og hvor vi skal være værter for Klimatopmødet 2024 sammen med Miljøpunkt Amager og Amager Vest Lokaludvalg.