Laplandskvarteret

Læs om lokaludvalgets arbejde med Laplandskvarteret

I takt med den gradvise byudvikling af Amager Øst opleves en stigende opmærksomhed på udviklingsmulighederne i erhvervsområdet ved Laplandsgade. For at undgå endnu et tab af kulturhistorie, bygningsarv og gode lejemål til små kreative erhverv og håndværkere, ønsker lokaludvalget at sætte fokus på mulighederne og visionerne for erhvervsområdet.

Film om Laplandskvarteret fra Lokaludvalgets bydelsplan 2022 - 2026

Video Url

Lokaludvalget arbejder på at gøre politikerne på Københavns Rådhus opmærksom på kvarterets kvaliteter gennem arrangementer, netværksmøder mv. og ved at inddrage de kreative erhverv i udviklingen af kvarteret. 

Hensigten med projektet er at videreføre visionerne for Nordøstamager i praksis og sikre en forankring af de bygningsmæssige, kulturhistoriske og erhvervsmæssige værdier i området, der har stor værdi for såvel bydelen som resten af København. Der tilstræbes en udvikling som bevarer det eksisterende miljø, samtidig med at der tilføres forskellige boligformer.

Omdannelser, tilbygninger og nybyg skal vokse sig frem fra den eksisterende bygningsmasse med fleksible indretninger og rum, der passer til tidens skiftende behov. Nye forbindelser skal i fremtiden åbne kvarteret op både internt og for den omkringliggende by.

Herunder debatindlæg skrevet af arkitekt og byplanrådgiver Marianne Bendixen og lokaludvalgsmedlem Frank Lambert. Bragt i Politiken Byrummonitor d. 24. august 2023.

Debat: Lokaludvalg kan spille en vigtig rolle som bindeled i byudviklingen

Fotograf
CPH Archive/Ulf Svane

Vision for Laplandskvarteret (2023)

Herunder kan du se et sammenklip fra lokaludvalgets byvandringer i Laplandskvarteret i august 2023 og september 2021. Nederst kan du se lokaludvalgets film om kvarteret fra 2021. 

Se også CPH Archives fotoserie om kvarteret fra 2021.

Politikervandring i Laplandskvarteret 2023

Video Url

Siljangade - hold fast i erhvervslivet (2021)

Video Url

Byvandring i Laplandsgadekvarteret (2021)

Video Url