Budgetpenge til ny trafikplan for Amager

En trafikplan for hele Amager, mere metro, toiletter på Amager Strand, idrætsfaciliteter og kulturtilbud er blandt resultaterne af årets budgetforhandlinger

Mange borgere på Amager har gennem årene kontaktet lokaludvalgene med ønske om bedre trafikforhold, især for cyklister og fodgængere. I år lykkedes det at få sat budgetpenge af til en samlet trafikplan.

Planen skal bl.a. komme med bud på, hvordan man kan håndtere udfordringer med høj hastighed på lange lige strækninger i bydelen og jordtransporter til Lynetteholm. Der skal også skabes bedre cykelmuligheder på tværs af øen.

Inden selve planen udarbejdes, skal kommunen kortlægge og analysere de trafikale udfordringer nu og i fremtiden, både ved at se på trafiktal og ved at inddrage borgernes oplevelser af trafikken.

Sikker krydsning af Uplandsgade

I budgettet blev der også sat midler af til at forbedre trafiksikkerheden ved Uplandsgade-Strandlodsvej krydset.

Der vil blive opsat tavler, som viser at der ligger en skole, samt et hegn, som skal lede fodgængerne hen til lyskrydset. Hegnet og tavlerne skal supplere den igangværende ombygning af krydset Prags Boulevard-Uplandsgade-Strandlodsvej, hvor hellen midt i krydset vil blive gjort større, og der vil være grønt lys i længere tid, når der er fodgængere i krydset.

Toiletter ved Strandstation 4

Der er sat midler af til både et handicaptoilet og et mindre toilet ved Strandstation 4. Toiletterne forventes at kunne opsættes i slutningen af 2024. Det skyldes, at Amager Strandpark er fredet område og der derfor skal afsættes tid til sagsbehandling i Fredningsnævnet.

Metro til Amager

Der er afsat midler til at påbegynde forberedelse af metrolinjen M5 Øst, som bl.a. vil få stationer ved Sundbyøster Plads og Kløverparken.

Jeg glæder mig over, at vi får en overordnet trafikplan og der sættes penge af til at begynde Metroudbygning ud ad Amagerbrogade. Dertil glæder jeg mig over meldingen om, at alle børn, unge og voksne skal have mulighed for en aktiv fritid med sport, foreningsliv og kultur.
Partierne bag budgetaftalen er enige om at prioritere kulturtilbud, flere idrætsfaciliteter og store samlende begivenheder. Lokaludvalget har i vores bydelsplan lagt stor vægt på fællesskaber, på flere idrætsfaciliteter og på flere kulturtilbud til børn. Der er foretaget en screening af, hvor der er plads til skoleidrætshaller og svømmehaller. Her kan Gerbrandskolen komme i spil. Undersøgelse af etablering af Ketsjersportens Hus fortsættes ved afsættelse af flere midler.
Susanne Møller
Forperson for Amager Øst Lokaludvalg

Læs mere om Budgetaftalen 2024