Der skal findes en løsning på jordtransporterne

Sammen med Amager Vest Lokaludvalg har vi sendt et brev til Borgerrepræsentationen. Vi opfordrer til, at der oprettes specifikke ruter, som jordtransporterne til Lynetteholmen skal anvende.

Etableringen af Lynetteholmen betyder, at der hver dag kører et stort antal jordtransporter gennem Amager Øst og Vest. Begge lokaludvalg får henvendelser fra bekymrede borgere og grundejerforeninger.

Derfor har vi sendt et brev til Borgerrepræsentationen og Teknik- og Miljøudvalget, hvor vi gør opmærksom på problemet. Der er mulighed for, at Københavns Kommune fastlægger specifikke ruter, som jordtransporterne skal følge og en begrænsning i det tidsrum de må køre. Dette opfordrer vi til sker.

Overborgmester imødekommer bekymringer

Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen er vendt tilbage med et svar til lokaludvalgene, hvor hun imødekommer bekymringerne og lægger op til et samarbejde om at finde en løsning. I svaret skriver hun bl.a.:

”Jeg har stor forståelse for, at selv en mindre stigning i antal lastbiler kan føles som en stor ændring, hvis man bor på en lille vej eller hvis det er ens børns vej til skole. Jeg er derfor helt enig i, at vi skal have styr på, hvor vi vil have den tunge trafik på Amager, og hvor vi ikke vil. Jeg er derfor også glad for, at vi i Budget 24, efter ønske fra jer, besluttede at igangsætte arbejdet med en trafikplan for Amager." 

I marts 2024 deltog Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg i et møde med Teknik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen, hvor mulige løsninger for jordtransporter og tung trafik blev drøftet. Læs Amager Vest Lokaludvalgs debatindlæg om jordtransporter i Bryggebladet (side 23)

Læs brevet til politikerne og svaret fra Overborgmesteren herunder.

Nyhed fra DR om jordtransporter

DR havde den 12. december et indslag om de gener, jordtransporterne udgør for borgerne på Amager og om lokaludvalgenes henvendelse til politikerne.