Vi arbejder på at skabe et levende Laplandsgadekvarter

Vi vil skabe et kvarter med 'kant', som bevarer sporene fra kvarterets tidligere industri, giver plads til det kreative bymiljø og tilbyder forskellige boligformer.
Fotograf
CPH Archive

Laplandsgadekvarteret er daglig tale for området mellem Uplandsgade, Vermlandsgade og den nordlige del af Prags Boulevard, som omkranser Laplandsgade og Siljangade. Her findes både industri, som ellers typisk er flyttet til forstæderne, dygtige håndværkere, landets næste store kunstnere og meget andet.

Potentialet for at skabe en ny og spændende bydel med nyt og gammelt i samklang er stort, men det kræver, at der findes løsninger, som grundejere, politikere og de nuværende lejere kan se sig selv i.

Simpelt sat op er det grundejerne, som skal foretage investeringerne, politikerne der skal sætte rammerne og de nuværende lejere, der fortsat skal gøre området værd at gå på opdagelse i.

Kvarteret i dag

I dag findes nemlig både automekanikere, et pladeselskab, kunsthåndværkere, atelierfællesskaber, motorcykelværksteder og meget, meget andet. Der findes et levende kreativt bymiljø, som er i fare for at forsvinde ud af bydelen.

Det er en problemstilling, som er både er kendt verden over, men ser vi blot mod Strandlodsvej og Ved Amagerbanen var der også her øvelokale og atelierfællesskaber, som flere hundrede kunstnere og musikere benyttede.

Startredegørelse på vej

Lokaludvalget har de seneste 3-4 år arbejdet dedikeret med udviklingen i kvarteret og nu har politikerne i Borgerrepræsentation bedt Teknik- og Miljøforvaltningen om at udarbejde en startredegørelse.

Dermed er det første skridt for alvor taget i retning af et potentielt markant anderledes kvarter. Startredegørelsen forventes færdig senest til juni 2023 og den ny lokalplan senest i begyndelsen af 2024.

En balancegang

Lokaludvalget forsøger at balancere mellem en åbenhed overfor udviklingen og et ønske om at tage hånd om de bevaringsværdige bygninger og de kulturmiljøer, der findes her. Modsætter man sig udviklingen er man sikker på at stille sig helt uden for indflydelse og derfor forsøger lokaludvalget at balancere mellem de mange behov, som findes her.

I sidste ende vejer den private ejendomsret tungest og budskabet om en levende bydel, skal derfor også være attraktiv for grundejerne, hvoraf lokaludvalget har haft en foreløbigt lovende dialog med flere.

Kan stemmerne samles?

Gennem det sidste års tid har Lokaludvalget arbejdet specifikt med at mobilisere og organisere lejerne i Laplandsgadekvarteret. Vi har afholdt vandringer i kvarteret, en markedsdag, haft borgmesterbesøg og inviteret til netværksmøder.

Senest inviterede lokaludvalgets områdets lejere til en workshop med formålet at finde et fælles ståsted, så de forhåbentlig kan tale med større og samlet stemme, når processerne for områdets udvikling starter. Næste skridt er at få formuleret endelige visioner for kvarteret. 

Skift i den politiske stemning

Heldigvis ses nu også en tendens til, at der kommer mere og mere politisk opmærksomhed på hvordan kommunen kan holde hånden under bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i København. Derfor er der også en forhåbning om stor lydhørhed når processerne for startredegørelsen og lokalplanen tager fart.

Fotograf
CPH Archive
Fotograf
CPH Archive