Trafikale problemer i Krimsvej-området

Beboerne oplever stigende frustration over de trafikale udfordringer på Krimsvej og Amager Strandvej. Lokaludvalget er nu gået ind i sagen.

I løbet af de sidste 5-6 år har beboerne på Krimsvej og Amager Strandvej set større og større trafikale problemer for såvel de bløde trafikanter som for bilisterne. Området er tæt på at være færdigbygget, hvilket betyder, at der er langt flere beboere og trafikanter, end da beboelsesområdet fik de første nye bebyggelser omkring 2013.

Den stærkt stigende trafik har givet anledning til stigende frustration blandt beboerne, da der dagligt ses flere farlige situationer. Bekymringen er især stor, når det gælder de mange børn, der burde kunne færdes trygt i området.

Lokaludvalget har nu besluttet at gå ind i sagen med henblik på at finde mulige løsningsmodeller.

Stor utryghed for fodgængerne

Der er hverken fortov eller cykelsti på Krimsvej. Vejen er smal og har parkering i begge sider, hvilket giver dårlig oversigt for alle parter. Fodgængere kan kun færdes midt på vejen i såvel lys som mørke. Når små børn færdes på vejen, er de umulige at få øje på for bilister, der er ved at bakke ud fra parkeringspladserne.

Tung trafik og bustrafik til hotellet

For enden af Krimsvej ligger et hotel med 235 værelser. Det medfører langt mere trafik end i et almindeligt beboelsesområde, herunder tung trafik til hotel, butikker m.v. Mange af turisterne går i mørket ude midt på Krimsvej og ved sandsynligvis ikke, at vejen er et såkaldt “fælles trafikalt område”, og bliver ofte overraskede af kørende biler. 

Manglende vejbump og gadebelysning

Der er for få vejbump i området. Skiltene med hastighedsbegrænsningen på 30 km/t er for utydelige, og fartbegrænsningen overtrædes af mange bilister.

Gadebelysningen er i vinterhalvåret ustabil. I flere uger ad gangen er der slet ikke lys på vejen, hvilket i myldretiden gør de små, bløde trafikanter endnu mere usynlige. Tilsvarende har parallelvejen til Amager Strand mangelfuld belysning.

Tæt parkering, lovlig som ulovlig

De fleste ejendomme på Krimsvej har parkering på egen grund eller i parkeringskældre. Det er derfor udefrakommende eller gæster der parkerer på vejene. Der ses både lufthavnsparkering, metroparkering, hotelparkering og strandparkering i området. Parkeringen er uden tidsbegrænsning, og da der er kamp om pladserne, vælger nogle at parkere ulovligt uden for de afmærkede båse og pladser. 

Lokaludvalget har været i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune om at arrangere et borgermøde i samarbejde med grundejerforeningerne i området.