Parkering til små erhvervsdrivende?

Efter en række henvendelser fra små erhvervsdrivende har Amager Øst Lokaludvalg sendt et brev til Teknik og Miljøforvaltningen, i håbet om at der kan findes en løsning på problemerne med parkering.

De små erhvervsdrivende, der benytter egen bil i arbejdet, kan blive fanget mellem to stole i de nye parkeringsregler, da de hverken har ret til beboer- eller erhvervslicens. 

Vi mener, at det er vigtigt at bevare de erhvervsdrivende i bydelen. Derfor sendte vi i januar 2024 et brev afsted Teknik og Miljøforvaltningen og Teknik og Miljøudvalget for at sætte gang i dialogen om at finde en løsning.

Delebiler og ladcykler kan være løsninger

I et svar den 13. februar skriver forvaltningen, at de erhvervsdrivende kan undersøge muligheden for at benytte sig af delebiler, som er undtaget de tidsbegrænsede zoner, og kan parkere ubegrænset. Andre vil kunne have glæde af at investere i en ladcykel.

Det er kommunens erfaring fra de allerede eksisterende tidsbegrænsede zoner, at bilisterne finder alternative løsninger, men at det kræver en omstilling, som naturligvis i en periode vil opleves som mere besværlig end tidligere. 

Se TV2 Kosmopols indslag fra november 2023 med nogle af de små erhvervsdrivende på Italiensvej.