Hvordan oplever du trafikken på Amager?

Vi vil gerne vide, hvordan du oplever trafikken på Amager. Dine input kommer til at indgå i Teknik- og Miljøforvaltningens arbejde med en ny trafikplan for Amager.

En større trafikplan for Amager skal sætte retningen for, hvordan vi færdes på øen i fremtiden. På kommunens Budgetaftale 2024 satte borgerrepræsentationen penge af til undersøgelsen. Derfor går Teknik- og Miljøforvaltningen nu i gang med arbejdet. I den sammenhæng hjælper Amager Øst og Amager Vest Lokaludvalg med at få alle hverdagens trafikeksperter på banen - nemlig dig!

Vi vil rigtig gerne høre om din oplevelse af trafikken på Amager. NB. Undersøgelsen er afsluttet pr. 25. marts 2024.

Trafikplanen for Amager kommer til at markere et paradigmeskifte for trafikplaner i København. Arbejdet med trafikplanen kommer til at løbe til midten af 2025.

Fotograf
Oliver Ter-Borch

Læs om trafikplanen for Amager