Trafikplan Amager

Amager skal have en ny trafikplan, som vil blive udarbejdet i 2024 og 2025

I 2023 afsatte politikerne 3 mio. kr. til en trafikplan for Amager Øst og Vest. Nu skal input fra amagerkanerne og andre trafikanter være med til at give et overblik over, hvor de lokale udfordringer findes. Det sker via en spørgeskemaundersøgelse, hvor man på et kort kan markere utrygge steder, manglende faciliteter for bløde trafikanter, udfordringer med tung trafik, gener fra gennemkørende trafik, samt støj og os.

Derudover skal trafikeksperter ved hjælp af beregninger af trafikken kortlægge, hvordan trafikken forventes at udvikle sig på Amager frem mod 2035 med den fremtidige bolig- og befolkningstilvækst, anlæg af Lynetteholmen og Østlig Ringvej. 

Første forslag til en trafikplan

På baggrund af den indsamlede viden vil Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med en ekstern rådgiver udarbejde et første forslag til en trafikplan for Amager. Planen vil blandt andet have fokus på at minimere gennemkørende trafik i boligområder, begrænse hastigheden på udsatte strækninger, skabe sikre og trygge skoleveje og øget trafiksikkerhed i området, skabe gode cykelforbindelser og sammenhæng i og imellem bydelene. Det første udkast til et løsningsforslag kvalificeres i dialog med Amager Vest og Amager Øst Lokaludvalg.

Københavnersamling giver deres anbefalinger

Når det første forslag til trafikplanen er klar i efteråret 2024, vil 24 udvalgte amagerkanere i en såkaldt Københavnersamling få mulighed for at give deres anbefalinger til, om planen er på vej i den rigtige retning. I januar blev det nemlig besluttet, at temaet for Københavnersamling 2024 bliver trafikplan for Amager. De borgere, der deltager i samlingen, bliver inviteret og udvalgt ved lodtrækning, så de tilsammen repræsenterer amagerkanerne. Københavnersamlingen er en ny inddragelsesmetode som prøves af i 2023 og 2024. Læs mere på www.kobenhavntaler.kk.dk 

Kvalificering i dialog med borgerne

I første halvår af 2025 vil udkastet til trafikplanen blive yderligere kvalificeret i dialog med borgerne på f.eks. workshops og borgermøder. Den færdige plan forventes at ligge klar i sommeren 2025 og vil indeholde konkrete løsningsforslag med pris og forslag til udrulningsplan, som kan finansieres på kommende budgetforhandlinger.

Sideløbende med trafikplanen for Amager, skal Københavns Kommune fastlægge nogle overordnede rammer for trafikplaner for hele byen. På den måde kommer planerne, der laves for de enkelte bydele, til at hænge sammen på tværs af byen.