Hvordan kommer Lynetteholm til at påvirke Amager Øst?

Lokaludvalget inviterer til borgermøde om hvordan etableringen af Lynetteholm kommer til at påvirke vores bydel.

Nu er den strategiske miljøvurdering (SMV) af Østhavnen, herunder Lynetteholm, kommet i høring. Derfor inviterer Amager Øst Lokaludvalg sammen med Økonomiforvaltningen og By & Havn til borgermøde. 

Borgermødet finder sted d. 16. november kl. 19.00 - 21.00 i Café Himmelblå på Kofoeds Skole, Holmbladsgade 120. 

Fokus på borgermødet er, hvordan Amager Øst bliver påvirket under etableringen af Lynetteholm. 

En SMV beskriver de samlede miljømæssige påvirkninger af alt fra den kommende byudvikling med boliger og erhverv, vejbetjening, cykelinfrastruktur til etablering af metroforbindelser og Østlig Ringvej. Analyserne beskriver her hvilke miljømæssige påvirkninger etablering af infrastruktur og byudvikling ved Østhavnen har på C02-udledning, menneskers sundhed, landskab, kulturarv, ressourcer, affald, klimaforhold samt naturen på vand og land. 

Transportministeriet har sendt SMV'en i offentlig høring. Du kan læse mere på ministeriets hjemmeside ved at klikke her. Høringsfristen er d. 9. januar og høringssvar sendes til trm@trm.dk

Deltagelse i borgermødet kræver ikke tilmelding. 

Se oplæg fra mødet herunder.

På mødet blev der bl.a. talt om de samfundsøkonomiske effekter ved udvikling af Østhavnen (herunder Lynetteholm. Det kan du læse mere om på Transportministeriets hjemmeside