Hvad kommer der ud af en bydelsplan?

Mere kunst i byrummet og sikker trafik for bløde trafikanter. Det er de mest synlige resultater af lokaludvalgets bydelsplan fra 2017.

Hvert 4. år udarbejder lokaludvalgene i København bydelsplaner. Bydelsplanen kan ses som lokaludvalgets vision for bydelen, som bliver til i samarbejde med borgere og lokale aktører.

Sikre skoleveje

Det blev tydeligt, at sikre veje omkring skoler og daginstitutioner var et stort emne for borgerne i Amager Øst, da lokaludvalget i 2016 samlede input til bydelsplanarbejdet. På baggrund af en lang række forslag til, hvilke veje og krydsninger, som skulle forbedres for at sikre trygge og gode cykelforbindelser, blev der lavet et kort, hvor røde streger markerede farlige og mangelfulde cykelveje og vejkryds.

Siden da har politikerne i Borgerrepræsentationen afsat midler til cykelstier på Raffinaderivej, sikre skoleveje på Backersvej, forbedring af sikkerheden på Kastrupvej, sikre skoleveje ved Nordøstamager Skole og der er etableret lyskryds ved Strandlodsvej/Lergravsvej.

Mere kunst

I bydelsplan 2017 var et af temaerne ”Amager Øst med kant”. Der var ønske om ”et Amager Øst, hvor alle borgere har mulighed for at møde kunst og kultur af høj kvalitet i hverdagen”. Det indebar bl.a. en kunststrategi for Amagerbrogade, som blev til i samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg. I dag er der kommet en skulptur på hjørnet af Amager Boulevard, en på vej på Christmas Møllers Plads, og en lang række nye gavlmalerier er kommet op i byrummet.

Plads til alle og flere idrætsmuligheder

Variation i boligmassen og mulighed for at etablere ”skæve boliger” var også et ønske i den seneste bydelsplan. Det er nu besluttet at etablere 12 skæve boliger på Kofoeds Skoles grund og der er forbedringer på vej på Kløvermarkens Idrætsanlæg. Der er naturligvis også mindre synlige resultater af bydelsplanen.

Så det nytter noget. Og lokaludvalget håber, at mange borgere har lyst til at bidrage til arbejdet med den næste bydelsplan.