Forslag om ny metrolinje på Amager

Partierne bag aftalen om Lynetteholm på Københavns Rådhus vil undersøge om den kommende metrolinje til Refshaleøen og Lynetteholm kan lægges sydligere på Amager

Partierne bag aftalen om Lynetteholm på Københavns Rådhus (A, C, V, B, F, O og I) vil undersøge, om den kommende metrolinje til Refshaleøen og Lynetteholm kan udvides, så den går fra Hovedbanegården og samtidig betjener nye områder på Islands Brygge og Amagerbrogade.

Linjeføringen er med ni stationer et udvidet alternativ til den linjeføring, som ligger i statens infrastrukturplan, som rummer fire. Med estimeret 13,7 mia. kr. er den også mere end dobbelt så dyr, men den løser også mange flere udfordringer for København og københavnerne.  

Forbindelse på tværs af Amager

Den nye linje vil løbe fra Københavns Hovedbanegård via Bryggebroen og DR-byen over Amagerbrogade op til Refshaleøen og videre over til Kløverparken og Lynetteholm. Der er to placeringer spil på Amagerbrogade: Sundbyøster Plads og ved Prinsesse Christines vej. Som en del af idefasehøringen skal man beslutte, hvilken placering man vil gå videre med i VVM’en.

Ved at rykke linjen sydligt under Amager kommer der metro til dele af byen, der i dag ikke er metrobetjent. Den nye linje vil betjene mere end 51.000 beboere, arbejdspladser og studiepladser i 2035, og løse kapacitetsudfordringen i den eksisterende metro under havnen.

Linjen er planlagt, så den kan udvides etapevis og på sigt dække store rejsemål så som Indre Nørrebro og Rigshospitalet. Samtidig kobler forbindelsen Refshaleøen og Lynetteholm på alle de eksisterende metroforbindelser samt til fra Københavns Hovedbanegård.

Giv dine input

Efter sommerferien får københavnerne mulighed for at give deres besyv med om forbindelsen fra Københavns Hovedbanegård til Refshaleøen og placeringen af de enkelte stationer. Idéfasehøringen for metroforbindelsen til Lynetteholm starter sidst i august. Hvilken linje, der skal anlægges, skal besluttes i 2025 og forventes at stå færdig i 2035.

Bag udmeldingen står forligskredsen bag Lynetteholm:

Socialdemokratiet, Konservative, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance

Billede
Faktaark M5 Øst
Forslag til linjeføring for M5 Øst

Faktaark M5 Øst