Dialogmøde: Mange drømme for Prags Boulevard

Omkring 50 interesserede borgere var den 21. november samlet for at arbejde med Prags Boulevards fremtid. Der var både små og store forslag til området, men fælles for alle var håbet om en grøn, attraktiv boulevard med plads til forskellighed.

Det nordøstlige Amager står over for ny byudvikling. Med udsigt til en omdannelse af erhvervsområderne ved Laplandsgade til boligområder, kan kvarteret se frem til en forandring. Midt i det hele ligger Prags Boulevard. Gaden der har været lidt overset på trods af sine grønne områder og plads til mange lokale fællesskaber. Spørgsmålet er; når kvarteret ændrer sig, hvad skal der så ske med Prags Boulevard?

Det spørgsmål ville Amager Øst Lokaludvalg gerne have de lokale amagerkaneres bud på. Omkring 50 naboer og interesserede dukkede op og hørte oplæg om området og bidrog med deres idéer.

Byrum, biodiversitet og trafik

Aftenen begyndte med inspirationsoplæg. Signe Hertzum fra Werk Arkitekter fortalte om byrummene, som i dag er domineret af veje og parkerede biler samt afvisende facader på dele af strækningen. Men samtidig kunne hun også pege på Prags Boulevard potentialer for at blive et lokalt mødested.

På den lidt kortere bane fortalte Miljøpunkt Amager og Bloom Landskab om byrums- og biodiversitetsprojektet ”Prags Boulevard – et blomstrende fællesskab”, som de har fået cirka 1 million kroner til fra Nordea-fonden. I løbet af næste år vil der dukke et nyt grønt byrum op på strækningen fra Prags Boulevard 57-67.

Til sidst var der besøg af Kasper Dam Mikkelsen, der udover at være lokal beboer også arbejder med mobilitet og delebiler i Nabogo. Han satte perspektiv på hvordan vi bruger arealerne i vores byrum og hvorfor så stor en del af det går til parkering.

Billede
Deltagere til dialogmødet arbejder på idéer til Prags Boulevards Fremtid

Stort engagement i områdets udvikling

Efter oplæggene skulle deltagerne på banen og der var stort idérigdom og engagement. Der var mange forskellige forslag og drømme for området. Mange havde fokus på, hvordan veje og biler kunne komme til at fylde mindre i fremtiden, mens regnvandshåndtering og biodiversitet også var emner i fokus. De yngste deltagere ønskede sig legepladser med sandkasser og gynger, og andre håbede at boulevarden vil bevare sit mangfoldige præg i fremtiden.

Hvad skal der nu ske?

Alle de input lokaludvalget har modtaget til dialogmødet og når vi har været i kontakt med områdets beboere, kommer til at indgå i arbejdet med en vision eller et skitseprojekt for området. I dag findes der ikke konkrete planer for Prags Boulevard, men vi håber, at en vision for området kan være med til, at sætte fokus på strækningen og bære de lokale interesser med ind i et projekt i fremtiden.