Vores ønsker til kommunens budget 2025

Lokaludvalget har besluttet hvilke ønsker der skal sendes til politikerne i forbindelse med årets budgetforhandlinger

Den endelige budgetaftale for 2025 falder på plads i september måned, men politikerne i de forskellige udvalg på Rådhuset har allerede tidligt på året budgetseminarer, hvor man begynder at forberede, hvad der skal med i det kommende budget.

Ønskerne til årets budgetforhandlinger tager udgangspunkt i lokaludvalgets seneste bydelsplan.

Planlægning af Prøvestien og forprojektering af bro til Prøvestenen Syd 

Lokaludvalgets vision for kyststrækningen er, at der skabes sammenhæng langs vandet ved at etablere en stiforbindelse fra Amager Strandpark nordpå og med en broforbindelse for bløde trafikanter til det rekreative område Prøvestenen Syd, som har været åbent for offentligheden siden 2020.

Grønt byrum ved Frankrigsgade Svømmehal 

Byrummet foran svømmehallen ved Frankrigsgade fremstår meget slidt. Vi ønsker at pladsen bliver omdannet til et grønt åndehul med variabel bevoksning, blomsterkummer, træer og bænke. Området er aflukket for biltrafik og rummer stort potentiale til at blive en grøn oase.

Nye klubhuse på Kløvermarksvej 

Vi har gennem de sidste mange år ønsket, at der bliver afsat midler til tidssvarende idrætsfaciliteter på Kløvermarksvej. De røde barakker er stærkt nedslidte og trænger til erstatning med nybyggeri. 

Planlægningsbevilling til Ketsjersportens Hus 

Lokaludvalget ønsker at der arbejdes videre med Ketsjersportens Hus og ønsker derfor det nødvendige beløb afsat, for at planlægningen bliver færdig.  Derfor glæder vi os over, at der i aftalen om Overførselssagen er aftalt at afsætte midler hertil i Budget 2026 eller Overførselssagen 2025/2026.

Kulturel vicevært til Multihallen i Jenagade 

Vi ønsker at der bliver ansat en medarbejder, som dels skal fungere som halvært/kultur-igangsætter og social vicevært. Med aktiviteter målrettet børn og unge kan området omkring Strandlodsvej, Holmbladsgade og Kofoeds Skole bindes bedre sammen.

Stibro fra Nordøstamager Skole til Kløvermarken 

Vi mener det er afgørende, at der etableres en sikker overgang mellem Nordøstamager Skole og Kløvermarken af hensyn til børnenes sikkerhed. Skolen er bygget med den præmis, at udearealerne på Kløvermarken skal bruges til idræt og i frikvarterer, da der er for lidt udeareal på skolen. Om 5 år, når skolen er fuldt i gang med alle klasser, skal 900 børn krydse Uplandsgade i 10- og 12-frikvarteret, hvor der samtidig kører jordtransporter til Lynetteholm.

Idrætsklasse på Skolen På Amagerbro

Skolen på Amagerbro har taget initiativ til at oprette idrætsklasser på skolen fra 7. – 9. Klasse. Idrætsklasser vil være med til at løfte skolens renommé og vil forventeligt dermed få flere til at søge ind på skolen. Vi glæder os derfor over, at der i Overførselssagen er indgået aftale om at henvise midler til at oprette idrætsklasser på skolen på Amagerbro til Budget 2025.

 

Billede
Jordtransport på Uplandsgade
Vi ønsker en sikker overgang mellem Nordøstamager Skole og Kløvermarken