Vores ønsker til Budget '22

Lokaludvalget har nu besluttet hvilke ønsker vi sender ind til de kommende budgetforhandlinger.

I år har Amager Øst Lokaludvalg vedtaget i alt 19 ønsker. Ønskerne til budget 2022 er (i ikke-prioriteret rækkefølge):

På socialområdet

1. Rehabiliteringsmedarbejder til skæve boliger ved Kofoeds Skole.

På kultur- og fritidsområdet

2. Grøn aktivitetssti rundt om Kløvermarken.

3. Ny forbygning til Sundbyøsterhallen.

4. Ketsjersportens Hus, anlægsbevilling.

5. Driftsmidler og tryghedsmedarbejdere til multihallen i Jenagade.

6. Tryghedsmedarbejdere til hallen på Nordøstamager Skole.

7. Kunstnerisk udsmykning på Nordøstamager Skole.

8. Forlængelse af vagtrundering ved bygninger på Kløvermarksvej (bevilling udløber og er kun givet for 1 år).

På teknik- og miljøområdet

9. Toilet i Amager Strandpark ved strandstation 4.

10. Bedre cykelforhold på Engvej, Wibrandtsvej, Hedegaardsvej og Strandlodsvej.

11. Midler til planlægning af Prøvestien samt midler til forprojektering af bro til Prøvestenen Syd.

12. Biodiversitetspark Store Møllevej.

13. Frugttræer og vilde blomster ved Lergravsstien ud mod Amager Strandvej.

14. Trafik-ø i Amager Øst som fremlagt i Københavns Kommunes mobilitetsanalyse.

15. Parkeringszoner i Amager Øst.

16. Trafikanalyse- og plan for hele Amager Øst.

17. Trafiksikring af Wittenberggade ift. skolevej.

18. Trafiksikring af Amager Strandvej.

19. Lyskryds ved Laplandsgade/Uplandsgade.

Du kan læse en uddybning af ønskerne i dokumentet herunder.

Amager Øst Lokaludvalgs ønsker til budget 2022