Vores ønsker til Budget 2024

Se hvad vi håber, politikerne vil prioritere i dette års budgetforhandlinger

Amager Øst Lokaludvalg har sendt en ønskeliste til politikerne med projekter, der vil komme bydelen til gode. Vi håber nogle af dem vil blive prioriteret i forhandlingerne om budgettet for 2024 senere på året.

På kultur- og fritidsområdet ønsker vi 

 • En anlægsbevilling til etablering af nye klubhuse på Kløvermarksvej 
 • Midler til forprojektering af en grøn aktivitetssti rundt om Kløvermarken
 • En ny kunstgræsbane på Kløvermarken
 • Ansættelse af en halinspektør til Nordøstamager Skole
 • Ansættelse af en medarbejder til hallen i Jenagade til at igangsætte aktiviteter og holde opsyn med hallen
 • En screeningsbevilling til modernisering af Sundbyøsterhal 1, som modsvarer brugernes ønsker og behov samt et voksende antal brugere
 • Lys på boldburet ved Lergravsparken
 • En bevilling til opfølgning på Områdefornyelsen Sundbys arbejde med kunstprojektet "Eftertænksomhedens oase" på Sundby Kirkegård
 • Midler til et pilotprojekt for styrket samarbejde vedr. musik- og kulturtilbud i skolen 
 • Etablering af idrætsklasser på Skolen på Amagerbro
 • Undersøgelse af muligheder for at etablere kunstgræsbaner i forbindelse med bydelens skoler

På teknik- og miljøområdet ønsker vi 

 • En gangbro til sikker krydsning af Uplandsgade ved Nordøstamager Skole
 • Et lyskryds ved Laplandsgade-Uplandsgade
 • Midler til planlægning af bedre cykelforhold på Lergravsvej og Engvej  
 • Midler til igangsættelse af Områdefornyelsen Sundbys projekt Fælled til Strand 
 • En trafikanalyse og -plan for bydelene Amager Øst og Amager Vest. Vi mener der er behov for en samlet analyse af trafikforholdene og på baggrund heraf et oplæg til en samlet trafikplan.
 • Midler til planlægning af Prøvestien - en stiforbindelse langs vandet fra Amager Strandpark mod nord - samt midler til forprojektering af en bro for bløde trafikanter til Prøvestenen Syd
 • Et toilet i Amager Strandpark ved strandstation 4  
 • Træer og vilde blomster ved Lergravsstien ud mod Amager Strandvej
 • Midler til etablering af et grønt byrum ved Frankrigsgade svømmehal
 • Midler til et forsøg med lukning for biler på en del af Lergravsvej mellem Østrigsgade og Ungarnsgade

Se den fulde liste over vores ønsker til Budget 2024