Vi undersøger parkeringsforholdene

Et spørgeskema til det digitale borgerpanel skal give viden om parkeringsforholdene i Amager Øst

Frem til søndag den 17. januar kan medlemmer af det digitale borgerpanel svare på et spørgeskema om parkeringsudfordringerne i Amager Øst.

I oktober måned holdt vi to kaffemøder ved Øresund og Amager Strand metrostationer, hvor omkring 100 borgere lagde vejen forbi. Lokaludvalget har fået flere borgerhenvendelser vedrørende uvedkommende parkering langs metrolinjen i Amager Øst, ofte benævnt 'lufthavnsparkering'. Det handler ofte om, at bilerne fylder meget på de små villaveje, som for en stor del er private fællesveje.

Undersøgelsen i borgerpanelet skal nu give viden om parkeringsudfordringerne i den del af Amager Øst, som ikke blev dækket af parkeringsmøderne i oktober måned.

Når resultaterne af undersøgelsen foreligger, vil lokaludvalget skrive til Teknik- og Miljøudvalget.