Veje fornyes og bygninger renoveres

Københavns Kommune har udvalgt bygge- og anlægsopgaver for over 300 mio. kr., som kan sættes i gang i 2020.

For at hjælpe byggeriet bedre gennem coronakrisen har Københavns Kommune udvalgt bygge- og anlægsopgaver for over 300 mio. kr., som kan fremrykkes og sættes i gang i 2020. 

Forbedring af bygninger og veje

I Amager Øst bydel betyder bl.a. at fritidsinstitutionen på Lergravsparkens Skole i Ungarnsgade får nyt tag, og Moselgade 21, der rummer et fritidstilbud og en integreret institution får nyt tag og ekstra isolering.

Kastrupvej, Vermlandsgade og Kløvermarksvej er nedslidte og der sættes derfor gang i genopretning af vejene. Det betyder, at kørebaner, cykelstier, fortove, gadebelysning og signalanlæg på de pågældende strækninger skal fornyes. Som en del af genopretningen af kørebanerne udlægges samtidig støjreducerende asfalt. På alle strækningerne vil forvaltningen undersøge mulighederne for at forbedre trafiksikkerheden for cyklister, fx ved krydset Kløvermarksvej/Vermlandsgade. Sådanne forbedringer forudsætter dog, at der kan findes finansiering og at politisk godkendelse opnås.

Hjælp til svagtseende og dårligt gående

På den 1,7 km lange Lergravsparkenruten, der følger Lergravsparken, Nyrnberggade og Holmbladsgade, vil nye fortovsramper, udbedring af ujævn belægning, ledelinjer m.m. hjælpe gangbesværede og svagtseende med at komme sikkert omkring. Projektet stammer fra kommunens budget for 2019, men har været udsat.

Desuden vil etablering af belysning på Amager Strandpark så vidt det er muligt prioriteres fremrykket til 2020.

Der er også afsat penge til at plante flere træer i hele byen. Heraf bliver 40 træer plantet i Amager Øst, nærmere bestemt i Lergravsparken og på Sundby Kirkegård.

Fremrykningen af de mange anlægsinvesteringer sker, fordi Regeringen har suspenderet det kommunale anlægsloft for 2020. Det betyder, at kommunerne ikke skal holde sig under en bestemt grænse for, hvor mange penge de må bruge på byggeri og anlæg, men nu kan bygge alt det, de har brug for og råd til.