Ved Amagerbanen Nord - Fra industri til bykvarter

Lokalplanforslag for Ved Amagerbanen Nord er i høring med miljørapport.

Lokalplanforslag for Ved Amagerbanen Nord er i høring indtil den 10. januar. Hensigten med lokalplanen er at udvikle området, der afgrænses af Ved Amagerbanen, Prags Boulevard og Amager Strandvej fra et industriområde til et tæt bykvarter med boliger, serviceerhverv og dagsinstitution. 

Et varieret industriområde skal udvikles 

Planen er, at der skal etableres en høj andel af boliger og en mindre andel serviceerhverv sammen med et større centralt byrum, grønne gårdrum og tagterrasser, som skal sikre adgang til opholdsarealer for nye beboere. 

I lokalplanen foreslås bl.a. at den åbne adgang til området ad Yderlandsvej bevares med den markante røde industribygning og skorsten på hjørnet. De grønne strøg langs Holmbladsgade, Ved Amagerbanen, Amager Strandvej og Prags Boulevard styrkes og de Øst-vestgående passager fra Prags Boulevard, Holmbladsgade og Lindgreens Allé videreføres med adgang til det nye byområde m.m.

Plads til industrihistoriske bygninger og håndværkere 

Lokaludvalget angav i deres sidste høringssvar vigtigheden af at bevare spor af områdets tidligere anvendelse og industrihistorie samt ønsket om bevarelse af flere eksisterende bygninger.  I en blandet by mener lokaludvalget, at det er vigtigt at skabe plads til håndværk og småindustri - og det håber lokaludvalget, at det nye lokalplanforslag vil skabe mulighed for. 

Send dine input

Hvis du har input til lokalplanforslaget, kan du sende dine input via Københavns Kommunes side BLIV HØRT indtil den 10. januar 2021. Du kan også læse mere om den politiske proces på kk.dk.

Områdets kant langs Ved Amagerbanen set fra Nord mod syd. Visualisering, der viser et eksempel på et nybyggeri i overensstemmelse med lokalplanen. Illustration: Holscher Nordberg Architecture and Planning/lokalplanforslaget
Den centrale plads med gammel kran set fra nord mod syd. Visualisering, der viser et eksempel på et nybyggeri i overensstemmelse med lokalplanen. Illustration: Holscher Nordberg Architecture and Planning/lokalplanforslaget

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område.

Lokalplanen kan fx bestemme:

  • Hvad området og bygningerne skal bruges til
  • Hvor der skal bygges nyt og hvordan det kan se ud 
  • Hvilke bygninger, der skal bevares
  • Hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Lokalplanen er juridisk bindende. Det betyder, at man som grundejer skal overholde lokalplanens bestemmelser.

Læs mere om lokalplaner trin for trin på Københavns Kommunes hjemmeside