Utrygheden falder i København såvel som i Amager Øst

Tryghedsundersøgelsen 2020 er udgivet, og det går den rigtige vej.

Utrygheden i Amager Øst falder

Det er 12. gang Københavns Kommune offentliggør en årlig rapport om københavnernes tryghed. Siden første rapport er det gået den rigtige vej: utrygheden falder generelt, både i København og i Amager Øst. I bydelen er andelen af utrygge i nabolaget faldet fra 11% i 2009 til 5 % i 2020. Gennemsnittet for hele København er i 2020 9% imens det i 2009 var 11 %. 

Utrygheden i aften- og nattetimerne er også dalet markant. 17 % svarer, at de her er utrygge, imens det i 2009 lå på 26 %. Tallet er dog højere end gennemsnittet for hele byen, hvor 15 % svarer, at de er utrygge. Amagerkanerne oplever altså at være mindre utrygge end gennemsnittet generelt, men i aften- og nattetimerne mere utrygge.

Kommunens mål er, at andelen af utrygge beboere i dagtimerne ikke må overstige 10 % i nogen bydel i 2021, hvilket i denne undersøgelse er tilfældet for fem bydele: Bispebjerg (17 %), Brønshøj-Husum (13 %), Ydre Nørrebro (13 %), Kgs. Enghave (11 %) og Valby (11 %). 

Kriminaliteten falder

Antallet af anmeldelser af indbrud, gaderøveri, lommetyveri og vold er i 2019 det laveste, siden målingerne startede i både Amager Øst og hele København. I 2019 blev der anmeldt 1.313 tilfælde af såkaldt borgervendt kriminalitet i Amager Øst. Det svarer til 22,2 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere. Tallet for 2019 er desuden væsentligt lavere end gennemsnittet for hele København, der har 55,6 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere. Den borgervendte kriminalitet toppede i 2011 med 39,3 anmeldelser pr. 1.000 indbyggere i Amager Øst. Det er værd at bemærke, at antallet af lommetyverier i Indre By er med til at trække gennemsnittet op med 246 anmeldelser pr. 1.000 borgere - det skyldes dog primært lommetyverier. 

Der skal arbejdes med trygheden i aften- og nattetimerne 

Lokaludvalgets formand, Susanne Møller, siger om undersøgelsen, at der er mange positive ting at hæfte sig ved i tallene, men at lokaludvalget er opmærksomme på udfordringen omkring trygheden i aften- og nattetimerne. Til trods for et markant fald i utrygheden i over de sidste 11 år, er niveauet stadig højere end byens gennemsnit når der ses på aften- og nattetimerne, og det er noget der skal arbejdes videre med.

Lokaludvalget inviterer i september til en minikonference omkring forskellige aspekter af udsathed i Amager Øst. Her vil der både være fokus på dem, som oplever utrygheden samt de grupper, som skaber den hos andre. Mere information om konferencen følger efter sommerferien. 

Klik her for at se hele undersøgelsen.