Ukrainere er flyttet ind på Amager Strandvej

Haveforeningerne på Amager Strandvej har fået nye naboer. 26. september flytter de første af 300 ukrainske flygtninge ind i en pavillonby på den gamle gasværksgrund.

Siden de første ukrainske fordrevne kom til København, har kommunen arbejdet for at skabe gode indkvarteringssteder rundt om i København. Det har været en stor opgave for København at finde boliger til de ukrainske fordrevne, som er kommet, og fortsat kommer, til byen.

På Amager Strandvej 3 begynder indflytningen af 200-300 fordrevne ukrainere i den pavillonby, som har været under opførelse på området siden maj. I næste uge bliver de nye beboere budt officielt velkommen ved et arrangement med taler af Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken og forperson for lokaludvalget, Susanne Møller.

Velkommen til de nye beboere

Susanne Møller byder på lokaludvalgets vegne de ukrainske flygtninge velkommen: "Det er tragisk at man ikke kan leve i fred og fordragelighed i sit eget land. I vores bydel Amager Øst er der mange aktive foreninger og fællesskaber. Vi vil gerne opfordre til, at man rækker ud, og minder om, at lokaludvalget bevilger puljemidler til netværksskabende aktiviteter. Der skal lyde et stort velkommen til Amager Øst til vores nye beboere."

Beskæftigelses- og integrationsborgmester Jens-Kristian Lütken glæder sig over, at de nye indkvarteringssteder snart åbner. ”Det er en kæmpestor opgave at finde indkvartering til ukrainerne i en by, hvor vi de seneste år har udnyttet hver en meter for at imødekomme den store efterspørgsel efter at bo i København. Der kommer fortsat ukrainere til København, og jeg er glad for, at vi har fundet løsninger, så ukrainerne nu for alvor bliver en del af byen – og jeg håber derfor, at naboerne vil gøre deres bedste for, at de nye beboere føler sig velkomne,” siger Jens-Kristian Lütken.