Tak for jeres input til trafikken på Amager!

Nu kan du læse resultaterne fra vores trafikundersøgelse, der er lavet i samarbejde med Amager Vest Lokaludvalg.
Fotograf
Canva

3.300 borgere udpeger trafikale udfordringer på Amager

Så har vi resultaterne fra vores spørgeskemaundersøgelse om trafik klar, hvor mere end 3.300 borgere givet mere end 44.000 input - tak for det! Borgerinddragelsen er særlig vigtig, da den skal bruges som afsæt til den kommende trafikanalyse, der skal udarbejdes for Amager. 

Nedenfor kan du læse mere om de 5 overordnede hovedtemaer, som har været gennemgående i besvarelserne.
 

TRYGHED OG SIKKERHED

Det er særligt den blandede trafik, store kryds og manglende fodgængerfelter, der er genstand for utryghed blandt trafikanterne. Oftest er det andre trafikanter samt dårligt udsyn, der skaber utryghed. Der ses også en høj koncentration af respondenter der giver udtryk for utryghed ved institutioner og skoler, hvor der i flere tilfælde ses eksempler på manglende lyssignaler og fodgængerfelter. Derudover nævnes tung transport ofte som en stor utrygskabende faktor i trafikken. Der ses særligt mange angivelser ved store veje som Amager Strandvej, Amagerbrogade, Artillerivej, Vejlands Alle, samt forholdsvist mindre veje som Engvej, Kirkegårdsvej, Krimsvej og Peder Lykkes Vej.
 

TRÆNGSEL

Der ses særlig stor trængsel blandt respondenterne på hovedvejene, vejene ud af øen, samt på veje med højere grad af blandet trafik. Her er det særligt veje som Strandlodsvej og Vejlands Alle, hvor cykelstierne ophører, at der opstår trængsel. Parkerede biler langs veje skaber også dårligt udsyn og derved yderligere trængsel.

Der ses også udslag blandt respondenterne ved store kryds såsom ved Peder Lykkes vej, Njalsgade, Axel Heides Gade, Vejlands Alle og Øresundsvej.
 

TILGÆNGELIGHED

Her var det særligt fysiske barrierer, herunder høje kantsten, ujævne fortov, manglende asfaltramper samt lydsignal ved fodgængerfelt, der i spørgsmålet om tryghed udgjorde en stor faktor vedrørende tilgængelighed. Her peger flere på Amager Strandvej, den nordlige del af Amagerfælledvej og ved Lergravsparken.
 

STØJ- OG PARTIKELFORURENING

Der ses særlige overlap i besvarelser om støj- og partikelforurening ved Amagerbrogade, Ørestad City, Artillerivej, Amager Boulevard, Vejlands Alle, Øresundsvej og Uplandsgade.
 

TUNG TRAFIK

Størstedelen af respondenterne angav, at den tunge trafik gør dem bekymrede for deres egen og deres pårørendes sikkerhed. Særligt ved Artillerivej, Amager Strandvej, Røde Mellemvej, Øresundsvej, Uplandsgade, Vermlandsgade, Kløvermarksvej samt den nordlige del af Amagerbrogade angav mange respondenter, at de oplever gener fra den tunge trafik.

Her tilgår du en kort analyse af en del af undersøgelsens overordnede spørgsmål. En mere komplet analyse vil blive publiceret på senere tidspunkt.

Analyse af undersøgelsens overordnede spørgsmål