Sundby Sejlforening vinder årets frivilligpris

Det blev en af bydelens store gamle foreninger, der løb med årets frivilligpris på 25.000 kroner og en statuette

For tiende år uddeler Amager Øst Lokaludvalg årets frivilligpris til en forening, der har udmærket sig for frivilligt arbejde. I jubilæumsåret blev det Sundby Sejlforening, der fik prisen for snart 100 års arbejde med sejlsport ved Amager Strand. Foreningen var indstillet fra flere sider, og det blev i indstillingerne fremhævet, at de frivillige spiller en afgørende rolle i alt fra bestyrelsesarbejde over sejlerskole og til afvikling af stævner.

”Uden alle de frivilliges uegennyttige arbejde ville Sundby Sejlforening ikke være den perle, som de mange, også ikke medlemmer, synes den er,” som det bliver formuleret i indstillingen fra Bjørka Schandorff.

Formand for Sundby Sejlforening, Claus Brask modtog, sammen med næstformand Jesper Lorents, Bjørka Schandorff og Martin Bregnhøj, årets frivilligpris torsdag den 25. november. Lokaludvalgets Randi Sørensen overrakte statuette og diplom til et hyggeligt arrangement i maritime omgivelser på Restaurant Sundby Sejl. Claus Brask udtrykte, de var rigtigt stolte af anerkendelsen for det store arbejde, alle de frivillige lagde i Sundby Sejlforening.  

Plads til både unge og ældre

For priskomiteen var det ikke mindst arbejdet med sejlerskolen og de unge, der var med til at udløse prisen.

”Vi har i Amager Øst en fantastisk adgang til vandet, og derfor vil vi gerne i år anerkende en af de store foreninger, der er med til at give bydelens borgere oplevelser ved og på vandet. Takket være frivilligt arbejde er det muligt at drive en sejlforening, hvor der er plads både unge og ældre. Det vil vi gerne anerkende, for det er det frivillige arbejde, der er med til at sikre sammenhængskraften og mangfoldigheden i vores bydel,” siger Randi Sørensen fra Lokaludvalg Amager Øst, der er initiativtager til prisen.

Amager i glas

Sundby Sejlforening bliver den første forening, der ud over pengene også modtager frivilligstatuetten. Sidste år besluttede lokaludvalget at udskrive en konkurrence om en fysisk pris med ”kunstnerisk blivende værdi, som fortolker Amager og frivillighed”.

Blandt de mange gode bud valgte gruppen bag den årlige uddeling af frivilligprisen en glasmosaik fra Pia Mortensen, som Sundby Sejlforening bliver den første foreninger, der får sit navn på.

”De frivillige gør en kæmpe indsats, og uden dem vil idrætten, kulturen og store dele af det sociale arbejde slet ikke kunne fungere. De frivillige kan simpelthen ikke undværes og derfor er jeg også glad for, at vi her i Amager Øst nu har vores helt egen statuette som et varigt minde om prisen og det skulderklap, den er,” siger Randi Sørensen. 

Mange gode forslag til prisen

Tak for alle de gode forslag til hvilken forening, der skulle vinde årets frivilligpris. 

Følgende foreninger blev indstillet:

  • Amagerbanens Venner
  • Sundby Lokalhistoriske Forening (SULFA)
  • Amager Strandpark ParkRun
  • Amager Jazzklub
  • Amager Judoskole
  • Judoklubben Mitani
  • WeShelters madklub på NABO Center Amager
  • Kofoeds Mosteri
Billede
Sundby Sejlforening med statuette og diplom