Sorteringspunkter på vej i Amager Øst

De allerførste sorteringspunkter står nu klar til at tage imod sorteret affald, og flere sorteringspunkter i Amager Øst åbner i den kommende tid.

Sorteringspunkterne er et supplement til din eksisterende affaldsordning og kan være enten nedgravede beholdere, kuber eller affaldsskjul – alt efter hvad der passer til den enkelte placering. Alle sorteringspunkter får åben adgang for alle.

Hvad kan jeg sortere og hvorfor?

I sorteringspunkterne kan du sortere og aflevere madaffald, plast/mad- og drikkekartoner, tekstilaffald, papir, pap, glas, metal og elektronik. Det er forskelligt fra sorteringspunkt til sorteringspunkt, hvilke typer af affald du kan sortere. Det kommer an på, hvad der er brug for det enkelte sted, og hvilke sorteringsmuligheder der ellers er.

Sorteringspunkterne er en del af planen Cirkulær København. I planen er der to mål, der skal nås inden udgangen af 2024, nemlig at 70 % af husholdningsaffaldet skal indsamles så det kan genanvendes og at Københavnerne skal genbruge 3 gange så meget. Med de nye sorteringspunkter kan Københavns Kommune indsamle og genanvende mere end 12.100 tons affald.

5800 borgerinput til placeringer

Placeringerne er fundet på baggrund af input fra Amager Øst Lokaludvalg og fra københavnerne, som har indsendt mere end 5.800 forslag til placeringer over hele byen via en digital kortløsning, ligesom borgerne er kommet med input til forvaltningens forslag.

I placeringerne har kommunen taget hensyn til trafikale og tekniske hensyn. Sorteringspunkterne er placeret nær boliger, og hvor der er et naturligt højt flow af københavnere. Hvis du er nabo til et sted, hvor der skal etableres et nyt sorteringspunkt, får du information om, hvad der skal ske, og hvornår det skal ske.

Kort over sorteringspunkter

Se hvor dit nærmeste sorteringspunkt er, og hvilke typer affald du kan sortere.