Snart kan du sortere affald i beholdere på offentlig vej

Nye smarte affaldsløsninger er på vej til hele København, og Amager Øst står først på listen

Tiden hvor alt affald skulle i samme spand udenfor er ved at være ovre. Måske du allerede har hørt eller læst om de nye sorteringspunkter i København? Et sorteringspunkt er et sted hvor du som borger kan sortere dit affald i byrummet. Københavns Kommune er på vej med 750 sorteringspunkter, der skal stå på offentligt tilgængelige områder i København. Det skal være let for alle at sortere, om det så er derhjemme eller på farten i byen.

Måske har du allerede set ansatte fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Amager Øst? Du kan kende dem på deres gule refleksjakker og lasermålere. De kigger efter mulige placeringer for de kommende sorteringspunkter i bydelen. Blandt andet ser de på, om det er muligt at placere dem, hvor der i forvejen står glascontainere. Senere begynder de også at kigge på placeringer andre steder i bydelen.

Amager Øst er først på listen

Amager Øst er valgt, fordi området indeholder et bredt udsnit af de boligformer, der findes i København: lejlighedsbyggeri, villakvarterer og nybyggeri. Det skal undersøges hvordan sorteringspunkter kan fungere bedst i praksis, så borgere fremover kan sortere i de ti affaldstyper: mad, papir, pap, metal, glas, plast, tekstiler, drikke- og fødevarekartonner, restaffald og farligt affald.

Sorteringspunkterne kan fx være nedgravede beholdere eller kuber - alt efter hvad der passer til den enkelte bydel. Alle sorteringspunkter får åben adgang for alle.

Giv dine input til placeringer 

Hos Miljøpunkt Amager er en af indsatserne at sætte fokus på, at affald er en ressource. De hjælper borgerne med, at det skal være endnu lettere at sortere husholdningsaffaldet. Her er sorteringspunkter i det offentlige rum en del af løsningen.

Derfor er miljøpunktet også i tæt dialog med kommunen om processen. I et samarbejde med Amager Øst Lokaludvalg skal der lægges en plan for, hvor de nye sorteringspunkter skal placeres (cirka 50-90 stk.), og vi vil meget gerne høre din mening. Læs mere på kk.dk/sorteringspunkter.

Selve etableringen af sorteringspunkterne skydes i gang i starten af 2022.