Skolen i Holmbladsgade er snart færdig

Når det store telt om lidt er taget ned, kan de sidste detaljer på den ny skole færdiggøres. De første elever er allerede klar til at flytte ind i foråret 2023

Nu dukker den nye skole i Holmbladsgade snart frem fra det store SiteCover® telt. Nedtagningen af teltet er i gang og vil være afsluttet i løbet af oktober. Nedtagningen sker med nogle meget store mobilkraner og starter fra Prags Boulevard, hvorefter kranerne rykker over på Holmbladsgade og nedtager den sidste del. Der vil være perioder med afspærring og omdirigering af trafik både på Prags Boulevard og Holmbladsgade.

Byggeriet afsluttes

Inde bag teltet er Totalentreprenøren NCC nået langt med skolen. Skolen er næsten fuldt beklædt med den røde teglfacade, og udvendigt er der fuld gang i opbygningen af tagterrasserne, som skal danne store dele af skolens udeareal. Indvendigt er alle rum etableret, ventilation, el, vand og andre installationer er ved at blive etableret, og i enkelte rum er håndværkerne i gang med gulve og malerarbejde.

Indvendigt på skolen knokler håndværkerne nu for at få alle de tekniske installationer klar, så systemerne kan afprøves og testes grundigt, inden skolen tages i brug. Når teltet er taget ned, kan det udvendige arbejde færdiggøres, med bl.a. at forberede området omkring skolen i gadeplan, i passagerne der forbinder Holmbladsgade og Prags Boulevard, samt på tagterrasserne, til at der efterfølgende kan blive etableret skolegård.

Affaldssortering og mindre spild

I løbet af den periode hvor byggepladsen har været overdækket af SiteCover® teltet er der blevet opsamlet 5,1 mio. liter vand fra teltet og vandet er blevet ledt væk fra byggepladsen. Det har betydet at totalentreprenøren NCC har kunnet arbejde uafbrudt og at det har været muligt at gennemføre en række aktiviteter som ellers måtte udsættes, til bygningen er lukket og tæt. Den tørre byggeplads har medført at f.eks. gipsaffald ikke blev vådt og dermed kunne afhændes som kildesorteret affald. Affaldssorteringen har generelt haft stort fokus fra NCC, som i perioder har været helt oppe på at 97% af alt affald blev kildesorteret inden det blev bortskaffet.

Fire klassetrin klar til start

De elever og lærere der skal indtage skolen når den står færdig har i dag til huse i lokaler på Skolen på Amagerbro. Til skolestart i år startede der yderligere tre klasser, så skolen når den flytter ind i sine nye lokaler vil have alle klasser fra 0-3 klassetrin. Vi har allerede haft fornøjelsen af at vise en stor gruppe personale rundt på byggepladsen så de kunne få det første indtryk af de nye lokaler. Det forventes fortsat at byggeriet overholder den gældende tidsplan hvor aflevering vil ske i foråret 2023.