Sikker overgang på Amager Strandvej, tak

Vi har opfordret politikerne til at gøre noget ved de farlige forhold

Tung trafik, hurtigtkørende biler og dårlige muligheder for at krydse vejen skaber utryghed for fodgængere og cyklister på Amager Strandvej.

Farligt for skolebørn 

Ved siden af Sundby Sejlforening ligger klubtilbuddet Amager Strand. Når børnene skal krydse Amager Strandvej på vej hjem fra klub, skal de enten i modsat trafikretning op til krydset ved Øresundsvej, eller krydse en befærdet Amager Strandvej med hurtige biler og meget tung trafik. Flere gange har børnene været i farlige situationer, når de krydser vejen ud for klubben for at komme over til cykelstien ved Amagerbanen, skriver forældre og pædagoger fra institutionen i et brev til lokaludvalget. 

Især i de mørke måneder skaber det utryghed, når børnene står i kanten af vejen og venter på at kunne krydse. Bilisterne holder nogle gange tilbage for børnene. Men der er også nogle bilister, der utålmodigt kører udenom og skaber farlige situationer.

Forældede trafikforhold

Lokaludvalget har skrevet til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget og forvaltningen og opfordret til, at kommunen får etableret en sikker overgang over Amager Strandvej. En overgang netop her vil komme alle, der færdes på stien i forlængelse af Lergravsvej, til gode. 

I det hele taget er de trafikale forhold på Amager Strandvej præget af at være forældede, og baseret på en tid hvor der ikke boede nogen fra Prags Boulevard til Italiensvej, som en anden borger skriver på vores facebookside.

Kommunen ser gerne på løsninger  

Teknik- og Miljøforvaltningen svarer lokaludvalget, at den midlertidige helle ved Øresund Parkvej er defekt, og at de derfor har bedt bygherren om hurtigst muligt at forbedre forholdene på stedet. Efter byggeriets afslutning vil der blive etableret en permanent helle, så man kan komme sikkert over vejen.

Forvaltningen oplyser også, at der i takt med at der bygges yderligere på Amager Strandvej, vil blive etableret yderligere hastighedsdæmpninger ved byggerierne.

Kommunens trafikfolk har tilbudt at mødes med Lokaludvalget om konkrete problemer, så vi kan drøfte mulighederne for at løse disse.