Se slides fra mødet om Lynetteholm

Se By & Havns oplæg til informationsmødet den 20. januar

Onsdag den 20. januar holdt vi digitalt informationsmøde om Lynetteholm. Mødet blev holdt i forbindelse med miljøkonsekvensvurderingen for anlæg af Lynetteholm, som er i offentlig høring til 25. januar 2021. Administrerende direktør i By og Havn, Anne Skovbro, holdt oplæg om anlæg af Lynetteholm med særligt fokus på konsekvenserne for Amager Øst bydel. Oplægget kom rundt om forskellige emner såsom tidsplan for høringen og fakta om anlægsprojektet, havmiljø, sejlads og roere, støjpåvirkning og jordtransport.

På grund af corona-situationen blev mødet livestreamet i Microsoft Teams, og der var mulighed for at stille skriftlige spørgsmål undervejs.

Nederst på siden kan du se Anne Skovbros slides fra oplægget.