Rundt om Lynetteholm - hvad med roere og fritidssejlere?

Vi opfordrer til at der findes en løsning, så vandets bløde trafikanter ikke skal så langt ud på åbent hav, for at komme rundt om Lynetteholm-arbejdet.

By & Havn er gået i gang med at etablere perimeter til Fase 2 af Lynetteholm. Det betyder, at fritidssejlere skal en meget lang rute uden om arbejdsområdet for at komme ind i Inderhavnen. Man kommer derved langt fra kysten ud i Øresund, hvilket er utrygt og usikkert for mindre fartøjer som kajakker og robåde. 

Derfor sendte Amager Øst Lokaludvalg i december et brev til Teknik- og Miljøudvalget med to forslag til løsninger på problemet. Enten kan der etableres en overbæring for kajakker og lignende ved Margretheholms Havn eller udgraves en ny kanal mellem Inderhavnen og Østhavnen.

Løsninger kan koste dyrt

Økonomiforvaltningen har svaret, at begge løsninger er teknisk mulige, men de kommer med en række store udfordringer. En løsning med overbæring vil betyde, at roere og kajakroere skal krydse Refshalevej, der er den eneste offentlige adgangsvej til Refshaleøen. 

En løsning med en kanal, vurderer forvaltningen, er vanskelig at etablere og vil være forbundet med meget store økonomiske, juridiske og trafikale udfordringer. 

Utrygt for små fartøjer

I svaret, lokaludvalget har modtaget, påpeger forvaltningen, at før trygheden kan vurderes, skal sejlerne nå at gøre sig erfaringer med den nye situation.

Lokaludvalget mener dog, at det i høj grad er muligt at forudse, at den rekreative benyttelse vil gå markant tilbage, da små fartøjer som robåde og kajakker vil skulle overordentlig langt ud fra land for at passere arbejdsområdet ved anlægget af Lynetteholm.