Proces for de tidsbegrænsede parkeringszoner i Amager Øst

Med budgetaftale 2022 er det blevet besluttet at indføre nye tidsbegrænsede parkeringszoner i Amager Øst bydel.

I budgetforhandlingerne for 2022 blev det besluttet at oprette 15 parkeringszoner i København. Før de 15 zoner kan etableres, skal der ske en afklaring af det geografiske område og tidsbegrænsningerne for hver zone. Derefter skal politikerne på Københavns Rådhus godkende det endelige forslag. Som en del af denne proces vil kommunen sende de endelige afgræsninger af parkeringszonerne i offentlig høring.

I den forbindelse med den nærmere afklaring af zonerne undersøger Teknik- og Miljøforvaltningen, om tre timers tidsbegrænsning i tidsrummet kl. 8-19 opfylder behovet for at begrænse udefrakommende parkering, og om der kan være grundlag for at ændre tidsrummet.

Teknik- og Miljøudvalget vil tage stilling til den endelige geografiske afgrænsning af zonerne og den endelige tidsbegrænsning senest i juni 2022, og kommunen vil etablere parkeringszonerne i perioden fra december 2022 til marts 2023.

Øresundsvej, Amager Strandvej, Krimsvej og Strandlodsvej? 

Flere specifikke strækninger ved Øresundsvej, Amager Strandvej, Krimsvej og Strandlodsvej indgår som udgangspunkt ikke i de zoneforslag, der er fremlagt. Disse områder er defineret som byudviklingsområder, hvor lokalplaner sætter rammerne for parkering, og hvor der etableres et begrænset antal parkeringspladser på gadeplan, der kan indgå i kommunale parkeringszoner. Ligesom at et større antal af områderne allerede er omfattet af privat parkeringskontrol.

Forvaltningen vil dog i forbindelse med den endelige afgrænsning undersøge, om der er behov for at udvide de tidsbegrænsede parkeringszoner på Østamager til at omfatte enkelte eller flere strækninger ved Øresundsvej, Amager Strandvej, Krimsvej og Strandlodsvej.

Der vil generelt for alle områder gennemføres en afklaring, hvor også lokaludvalgene inddrages. Det kan medføre mindre justeringer af zonen, som Teknik- og Miljøudvalget får mulighed for at tage endelig stilling til inden implementering.

Kort over parkeringsforslag

Billede
Forslag til parkeringszoner