Parkeringszonerne på Amager er forsinket

Beslutningen om tidsbegrænsede parkeringszoner på Amager har ind til videre været udskudt i over et halvt år

Sidste forår sendte Københavns Kommune et forslag om fire nye 3-timers parkeringszoner på Amager i offentlig høring. Sagen havde stor lokal interesse, og på to velbesøgte borgermøder arrangeret af lokaludvalget, blev der stillet mange spørgsmål til kommunens udsendte medarbejdere.

Gæstelicenser forsinkede processen

Inden de nye zoner kunne vedtages, kom et nyt forslag vedr. gæstelicenser i høring, hvilket var med til at forsinke beslutningsprocessen. Det nye forslag, som blev vedtaget den 22. maj, giver beboerne mulighed for at søge om et ubegrænset antal gæstelicenser, som vil gælde 3 kalenderdage.

Oprindeligt var forslaget at man højest kunne få 10 gæstelicenser pr. person om året, der ville gælde for én kalenderdag. 

Beslutning i juni 2023

Sagen er nu på dagsordenen til Teknik- og Miljøforvaltningens møde den 19. juni.

Der lægges op til, at tidsbegrænsningen i de nye parkeringszoner skal gælde på hverdage fra kl. 08-22.

Når Teknik- og Miljøudvalget har godkendt indstillingen, igangsætter forvaltningen en partshøring af de berørte vejejere på private fællesveje i områderne, og indhenter politiets samtykke til etablering af de otte tidsbegrænsede zoner. Borgere i de berørte områder informeres via Digital post om mulighederne for at ansøge om licens. Forvaltningen forventer, at opsætning af skiltene til de 3-timers tidsbegrænsede zoner påbegyndes ultimo 2023, og med endelig ikrafttræden medio 2024.

Referat, Teknik- og miljøudvalget 22. maj 2023