Opstart af byggeplads til ny skole

NCC vil i den kommende periode gøre klar til etablering af byggeplads på Holmbladsgade 113

Byggeriet af Nordøstamager Skole i Holmbladsgade sættes nu i gang. Det oplyser Københavns Kommune i et nyhedsbrev.

Totalentreprenøren NCC vil i den kommende periode forberede til etablering af byggepladsen, og gøre klar til at gå i gang med selve byggeriet i det nye år.

Fra slutningen af oktober påbegyndes rydning af buske og mindre træer. Der foretages også prøvegravninger bl.a. for at lokalisere afgrænsning til eksisterende ledninger i jorden mv.

Byggegrunden vil blive hegnet ind og der vil blive gjort klar til NCC’s skurby, som placeres i midterrabatten på Prags Boulevard.

Spunsning i december

Forvaltningen oplyser at NCC forventer at starte spunsning i december, hvilket betyder opsætning af spunsvægge, som holder jorden på plads og giver mulighed for udgravning af  grunden. Arbejdet forventes at tage ca. 3 uger. Der kan forekomme støjgener i den forbindelse. Ifølge den gældende forskrift for støjende arbejde må dette kun foregå på hverdage i tidsrummet 8-17. Det forventes ikke at der skal spunses i dagene mellem jul og nytår.

Byggepladsen overdækkes

Byggepladsen vil blive totaloverdækket med et såkaldt SiteCover®. Som illustrationen ovenfor viser; er et SiteCover® et stort telt der dækker hele byggepladsen. Det giver både gode betingelser for at byggearbejdet kan udføres uden gener fra vind og vejr, samtidigt med at det begrænser gener for naboer fra støv, støj og lys. Opsætningen af SiteCover® forventes at begynde i starten af det nye år. 

Selve byggeriet af skolen opstartes i det nye år og forventes, som hidtil planlagt, at blive afsluttet i vinteren 2022/2023.

Nyhedsbrev om Nordøstamager Skole