Nyt om skolebyggeriet i Holmbladsgade

Støbning af skolens bundplade giver mere lastbiltrafik

Byggeriet af skolen skrider planmæssigt fremad. Totalentreprenøren NCC har fået monteret totaloverdækningen omkring byggepladsen og er i fuld gang med de første arbejder på skolen, heriblandt udgravninger og støbninger af de første fundamenter. Alle interesserede kan følge med i arbejdet fra cykel/gangstien langs Holmbladsgade, hvor der er passage ind under det store telt.

Mange betonblandere gennem området

I den kommende periode går en særlig aktivitet i gang på byggepladsen, da totalentreprenøren NCC påbegynder arbejdet med støbning af bundpladen til skolen.

Det vil medføre en del lastbilstrafik i området, da der skal mange betonblandere igennem byggepladsen i den periode hvor bundpladen bliver støbt. Lastbilerne vil primært køre ind på byggepladsen via Holmbladsgade og ud via Prags Boulevard.

Bundpladen er et vigtigt element i skolen, da den udgør den tætte bund for resten af bygningen og bl.a. sikrer skolen mod grundvand. Grundvandsstanden er høj flere steder i København og særlig med skolens placering på det nordøstlige Amager er bundpladen et vigtigt første skridt i det nye skolebyggeri.

For at opnå den bedste kvalitet skal hver etape af bundpladen støbes i én sammenhængende arbejdsgang. Bundpladen er yderligere fastgjort med såkaldte jordankre, så bygningen ikke ”flyder ovenpå” ved højt grundvand.

Læs mere om byggeriet af Nordøstamager Skole