Nyt naturområde åbner på Østamager

Efter dialog med By og Havn er det nu lykkedes at få en aftale om at åbne Prøvestenen Syd for offentligheden.

De færreste kender Prøvestenen Syd, og det er en skam. For enden af Prags Boulevard ligger det – et meditativt naturområde, som i mange år har været hegnet af og glemt. Lokaludvalget har arbejdet for at få åbnet Prøvestenen Syd for offentligheden, og nu er der endelig givet grønt lys fra By og Havn, efter den nye kommuneplan faldt på plads i starten af året. 

Fisk, havluft og udsigt

Prøvestenen Syd er et glimrende sted at fiske fra, fordi molerne går langt ud i Øresund, og fiskene derfor svømmer tæt forbi. Der er frisk havluft og god udsigt til Middelgrundsfortet, Flakfortet, Saltholm, Kastrup, Sverige og kystlinjen med den nye skyline og de små fiskeforeninger. 

Affald og adgangsforhold

Forudsætningen for, at adgangen fortsætter til næste år er, at området ikke strander til i affald. Der bliver opstillet skraldespande ved indgangen til området, og skilte, som opfordrer til, at man ikke efterlader affald inde på området. Der er ingen kloakering eller elektricitet og derfor heller ingen toiletter. Det er kun muligt at cykle og gå til området, da der ikke er etableret en parkeringsplads.

For at understøtte udviklingen af området til rekreative formål er der stiftet en forening ”Prøvestenens Natur- og Fritidsforening”. Foreningen skal fungere som paraplyorganisation for de aktiviteter, der kommer til at foregå på området, organisere affaldsindsamlinger og koordinere brugernes behov for at kommunikere med By og Havn og Københavns Kommune.

Åbner til august

Prøvestenen Syd åbnes for offentligheden fredag den 7. august.

REGLER FOR BRUG AF PRØVESTENEN SYD

Al færdsel i området er på eget ansvar. Jorden er opfyld, og der kan være skarpe genstande og sten i området.

Værn om fuglelivet - fuglene bygger reder i græsset, så hold dig på områdets stier og hold altid hunde i snor.

Du må ikke tænde bål, holde fester eller overnatte i området.

Der må gerne fiskes fra moler og stensætning med gyldigt fisketegn.

Tag skrald med hjem eller benyt skraldespandene ved indgangen.

Badning er forbudt.