Nu kommer cykelstien på Raffinaderivej

Nu går kommunen i gang med at anlægge den dobbeltrettede cykelsti på Raffinaderivej. Arbejdet starter i enden mod Kløvermarksvej, hvor der bliver etableret et lysreguleret kryds.

Masser af cyklister på Raffinaderivej har i årevis taget turen på det asfalterede fortov for at føle sig i sikkerhed for de store lastbiler, der kører på vejen. Men det er snart fortid, for nu bliver den dobbeltrettede cykel- og gangsti hen til Sundby Boldklub forlænget hele vejen til Kløvermarksvej.

I løbet af efteråret og vinteren bliver der anlagt en bred cykelsti med adskillelse til gangstien, for at undgå fodgængere på cykelstien og visa versa. I denne adskillelse kommer der til at være belysning til cykelstien og et par bænke, så det vil være muligt at gøre ophold undervejs.

Bløde sving og vilde blomster

Både cykelsti og gangstien bugter sig i bløde sving, for at give et mere rekreativt udtryk. Dog uden at svingene bliver for skarpe, da mange cyklister bruger Raffinaderivej som en transportvej. Gangstien får en grus-lignende belægning, lige som den der findes langs cykelstien ved Amagerbanen.

Lokaludvalget havde et ønske om at øge biodiversiteten i området ved at plante træer langs stien. Men da Kløvermarken er fredet område, begrænsninger det mulighederne for at plante nye træer. Der vil dog på skråningen mellem gangstien og fodboldbanerne blive sået en vild frøblanding med forskellige høje græs- og blomstersorter.

Udformningen af cykel- og gangstien tager udgangspunkt i input fra bydelens borgere gennem sociale medier og mail, samt en følgegruppe og input fra interessenter.

Efter planen vil det hele være færdigt i løbet af april 2023, så gang- og cykelstien er klar til næste sæson.