Luftmålestation på vej i Amager Øst

Københavns Kommune opstiller i løbet af sommeren en ny målestation, der skal måle luftforurening.

Luftmålestationen på Formosavej er en ud af fem, der skal indsamle data om luftforurening i København. Fra efteråret 2020 vil målestationerne levere data til kommunen, som kan give viden om forurening fra bl.a. vejtrafik og brændeovne.

Viden om sundhedsskadelige effekter af luftforurening

Luftmålestationerne skal måle luftens indhold af stofferne NO, NOX, NO2, PM10, PM2,5 samt ultrafine partikler. Der måles desuden for luftens indhold af stoffet ’Black Carbon’ fra henholdsvis brændeovne og vejtrafik. Indsatsen skal skabe mere viden om de sundhedsskadelige effekter af luftforurening i København. Den består også af en årlig undersøgelse af de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København i 2019 og 2020, og der bliver nedsat en ekspertgruppe for sundhed og luftforurening til at komme med anbefalinger i 2019 og 2020.

Trafiklegepladsen er udvalgt, fordi den ligger i et område med mange brændeovne, og fordi der færdes mange mennesker på pladsen. De øvrige målestationer placeres i hhv. Indre By, Indre Nørrebro, Valby ved Folehaven og Bispebjerg ved Hillerødgade. 

Målestationer og luft forening i København