Lokaludvalgets visioner for Amagerbanen

Lokaludvalget vil bevare Amagerbanen som grønt, rekreativt område med hyggelige oplevelser

Lokaludvalget vil bevare Amagerbanen som grønt, rekreativt område med hyggelige oplevelser

I en ny visionsplan for Amagerbanen foreslår Amager Øst Lokaludvalg at opføre et værksted med besøgscenter, café og mødested ud til krydset Vermlandsgade/Uplandsgade, samt en legeplads mellem kolonihaverne og skinnerne. Visionen er blevet til via digital borgerinddragelse i december 2020, og peger på en alternativ retning for udviklingen af Amagerbanens sidste tilbageværende strækning langs Uplandsgade.

Formålet med visionen er at pege på en udvikling, som opfylder lokalområdets behov for fortsat at have et grønt, rekreativt område med hyggelige oplevelser. Der er også tænkt på nye stiforløb og en vendeplads til de mange besøgende, som låner skinnecykler hos Amagerbanens Venner. "Vi har brugt mange kræfter sammen med områdets brugere og foreninger for at ramme en vision, der passer til det særlige kulturhistoriske miljø på Amagerbanen.", fortæller Rasmus Steenberger, næstformand i lokaludvalget. 

Et indspil til fredningssagen

Borgerrepræsentationen besluttede i juni 2020 at igangsætte en proces vedr. fredning af arealet ved Amagerbanen langs Uplandsgade. I august nedsatte lokaludvalget derfor en følgegruppe til fredningsprocessen til at tage den indledende dialog, og give nogle bud på bedre forbindelser og rekreativ udvikling i området. 

"Det har været vigtigt for os at sætte Amagerbanen i sin rette sammenhæng - de mange sportsklubber på Kløvermarken, og det store tennisområde bagved - og at styrke forbindelsen til de tætte boligområder på Amagerbro, langs Holmbladsgade og ved Strandlodsvej." , siger Frank Lambert fra lokaludvalgets arbejdsgruppe. 

Ønsker dialog med DSB

Amagerbanen strækker sig i dag langs hele Uplandsgade, men fortsatte tidligere ned langs Amagers østkyst. Efter at industrien gradvist blev nedlagt på Amager, blev også banen nedlagt og skinnerne overdraget til DSB. Der er siden bygget metro og cykelsti på det meste af den gamle linje. Som Lasse Rossen fra arbejdsgruppen siger: "her langs Uplandsgade er det sidste sted man stadig kan opleve Amagers industrihistorie. Det skal vi holde fast i". 

Lokaludvalget har bedt om en dialog med DSB, for at vise dem visionen for det potentiale som Amagerbanen har. "Stedet kan komme til at blomstre endnu mere og give byen det helt særligte krydderi, som ikke er til at skabe i de nye boligområder. Det tror vi på at DSB også godt kan se værdien af, når vi viser dem vores nye vision.", slutter Rasmus Steenberger.

Illustration: Transparent Design og Legepladsspecialist.dk

Visionsforslag til at bevare Amagerbanen