Kulturhistorisk hjørneejendom foreslås bevaret

Lokalplanforslag for hjørneejendom ved Middelgrundsvej og Amagerbrogade er i høring.

En bygning med kulturhistorisk værdi

Bygningen er en 2 etages hjørneejendom med skrå hjørneafskæring opført i 1880 i den historicistiske tid. Bygningen er en af de ældste bygninger på Amagerbrogade og en af de få bevarede bygninger fra Tårnbytiden. Bygningens største bevaringsværdi ligger i det kulturhistoriske spor den giver til området, ikke mindst set i lyset af den meget store udvikling og forandring, der har ændret Amager inden for de sidste 20-30 år.

Vigtigt at bevare Amagerbrogades variation

Lokalplanforslaget er lokaludvalget positive overfor, da vi mener det er vigtigt at bevare bydelens kulturhistorie og sikre Amagerbrogades variation og udtryk. Placeringen af den nuværende relativt lave bygning, her hvor Amagerbrogade er allersmallest og slår et knæk, er med til at sikre lysindfald på gaden samt variation og et fikspunkt i gadeforløbet. 

Send dine input

Hvis du har input til lokalplanforslaget, kan du sende dine input via Københavns Kommunes side BLIV HØRT indtil den 26. januar 2021. Du kan også læse mere om den politiske proces på kk.dk.

Hjørneejendommen ved Middelgrundsvej og Amagerbrogade, der foreslås bevaret.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område.

Lokalplanen kan fx bestemme:

  • Hvad området og bygningerne skal bruges til
  • Hvor der skal bygges nyt og hvordan det kan se ud 
  • Hvilke bygninger, der skal bevares
  • Hvordan de ubebyggede arealer skal indrettes.

Lokalplanen er juridisk bindende. Det betyder, at man som grundejer skal overholde lokalplanens bestemmelser.

Læs mere om lokalplaner trin for trin på Københavns Kommunes hjemmeside