Kastrupvej, Kløvermarksvej og Vermlandsgade renoveres

Fra i sommer og frem til november 2022 vil kommunen genoprette tre veje i Amager Øst

De tre vejgenopretninger sker tidligere end planlagt, da Covid-19 har givet kommunerne mulighed for at fremrykke anlægsprojekter for at holde gang i økonomien.

Hvad er en vejgenopretning

Vejgenopretning udføres altid 1:1. Det vil sige, at der ikke laves ændringer i vejens synligt eksisterende opbygning. Det kan eksempelvis dreje sig om renovering af signaler, stikledninger, vejbrønde og belægninger fra facade til facade.

I et vejgenopretnings-projekt er der dermed ikke afsat budgetmidler til eksempelvis nye cykelstier eller ændrede vejforløb. Dertil kræves en særskilt politisk beslutning om afsættelse af midler. Sådanne beslutninger finder sted i forbindelse med budgetforhandlingerne hvert år i august, eller ved fordelingen af overskydende midler fra det foregående år i februar.

Tidsplanen for genopretning af de tre veje er:

Vermlandsgade: juni/juli 2021 – april/maj 2022 

Kastrupvej: november 2021 – november 2022

Kløvermarksvej: februar 2022 – november 2022

Sikker skolevej på Backersvej

På Backersvej vil der blive etableret sikker skolevej og cykelstier. Forventet fysisk anlægsstart er medio 2022 med ibrugtagning juli 2023.

Der er afsat midler til en opgradering af hele Backersvej med hævet cykelsti, bump, heller, vejbaneforskydninger og træer. Fase 1, mellem Østrigsgade og Samosvej, har været i planlægningsfase et års tid med fire dialogmøder undervejs, hvor beboerne langs Backersvej har kunnet følge med i tegningerne og give feedback. Midlerne til fase 1 blev afsat i forhandlingerne om Københavns Kommunes budget for 2020.

I  Københavns Kommunes budget 2021 blev der afsat yderligere midler til etablering af etape 2 af Backersvej, fra Samosvej til Hedegaardsvej.