Kastrupvej bliver mere sikker for skolebørn

Borgere og særligt børnefamilier kan begynde at glæde sig over de forandringer, der kommer til at ske på Kastrupvej i 2022

I forbindelse med den planlagte renovering af Kastrupvej har Teknik- og Miljøforvaltningen, Amager Øst Lokaludvalg og flere borgere henvendt sig med ønsker om bedre sikkerhed for skolebørn på vejen.

Borgerrepræsentationen har nu givet grønt lys til syv tiltag, der rækker udover den generelle genopretning af Kastrupvej.

For at imødekomme de farlige og utrygge krydsninger, skolebørn kan opleve på vej til Gerbrandskolen og Sundbyøster Skole, har forvaltningen udarbejdet syv konkrete løsningstiltag. Som en del af løsningerne, skal bl.a. midter- og sideheller skabe bedre oversigt for krydsende børn og andre bløde trafikanter. Hellerne skal også virke hastighedsdæmpende for biler på Kastrupvej.

Syv trafiktiltag

De tiltag, der er planer om at igangsætte er:

 1. To sidestøtteheller ved krydsningen Kretavej/Kastrupvej. Hellerne skal sikre bedre oversigtsforhold for bløde trafikanter, der ønsker at krydse Kastrupvej. 

   
 2. Krydsningen ved Samosvej/Rodosvej/Kastrupvej suppleres med en ekstra midterhelle. Derved dannes der et område i midten, som giver bedre tryghed for de bløde trafikanter.

  Der opsættes en tavle med ”højresvingende lastbiler forbudt” på Samosvej.

   
 3. Ved krydsningen Ceylonvej/Volosvej/Kastrupvej og Milosvej/Kongovej/Kastrupvej udvides den eksisterende indsnævring af vejen rundt i kurven. De to eksisterende midterheller ved Ceylonvej/Volosvej gøres bredere og spærrefladen udvides.  Dertil etableres en ekstra midterhelle ved Milosvej/Kongovej krydsningen. Denne integreres i en samlet spærreflade rundt i kurven. Der suppleres med advarselstavler for krydsende børn. Der opsættes tavler med ”højresvingende lastbiler forbudt” på både Ceylonvej og Volosvej. Indsnævringen af vejen vil medføre lavere hastighed for den kørende trafik og give bedre muligheder for at krydse Kastrupvej.

   
 4. Ved krydsningen Birmavej/Athensvej/Kastrupvej etableres en ny midterhelle. Indsnævringen af vejprofilet forstærkes af etableringen af to sideheller med vejtræer.  Sidehellen er forskudt mod Athensvej for at sikre svingmuligheder for lastbiler fra Birmavej. På Athensvej opsættes tavle med ”højresvingende lastbiler forbudt”. Tiltaget giver lavere hastighed pga. indsnævringen og giver de bløde trafikanter mulighed for at foretage krydsningen af Kastrupvej ad to omgange.

   
 5. Ved krydsningen Italiensvej/Kastrupvej forbedres forholdene for venstresvingende cyklister på Kastrupvej uden væsentlig forringelse af fremkommeligheden. Der etableres en venstresvingsbane på cykelstien, som der skabes plads til ved at rykke kantstenen længere ud i kørebanen. Det giver samtidig en lille ekstra indsnævring af vejprofilet. Venstresvingsbanen giver cyklisterne ro til at orientere sig forud for krydsningen af Kastrupvej.

   
 6. Ved krydsningen Elbagade/Kastrupvej laves ligeledes en venstresvingsbane for cyklister, som skal fra Kastrupvej til Elbagade. Der er her ikke umiddelbar mulighed for at flytte kantstenen og udvide cykelstien. Derfor foretages udelukkende ændring i vejafmærkningen.

   
 7. Der bliver tilføjet såkaldte pudebump, der skal påvirke de bilister, der kører hurtigere end den tilladte hastighed. Pudebumpene kommer ikke til at genere buschaufførerne.

Klar til brug sidst på året

Den samlede tidsplan for genopretningen af Kastrupvej bliver overholdt, uden at blive påvirket af de syv trafiktiltag. Kastrupvej forventes at være klar til brug med udgangen af 2022.        

Beboerne på Kastrupvej og Amager Øst Lokaludvalg vil modtage et informationsbrev i foråret 2022 inden arbejdet begynder på vejen.

Genopretningsprojektet på Kastrupvej har et samlet anlægsbudget på ca. 57 mio. kr., hvoraf de syv forbedringstiltag vil have en forventet samlet omkostning på ca. 0,5 mio. kr.

Se referat fra Borgerrepræsentationens beslutning af sagen