Idefasehøringer for M5 metro og Østlig Ringvej er i gang

Den 10. oktober holder vi borgermøde om den kommende M5 Metro og Østlig Ringvej i Filips kirkes menighedssal. Kom og giv din mening til kende.

To store projekter, som vil få afgørende betydning for Amager, er lige nu i offentlig høring. Nemlig forslag til den næste udvidelse af Københavns Metronet, kaldet M5, og forslag til en vejtunnel uden om København – Østlig Ringvej.

Begge høringer er såkaldte ”idéfasehøringer”. Det betyder at reaktioner og tilbagemeldinger på projekterne vil få betydning for, hvilke miljøforhold, der senere bør undersøges og hvordan projekterne konkret bliver udformet.

To forslag til nye metrolinjer

Metroselskabet og Københavns Kommune har sendt to forslag til linjeføring for M5 i høring, en orange og en lilla linje. Til idefasehøringen kan du komme med ideer og forslag til mulige placeringer af stationer og de byggepladser, der vil være i anlægsfasen – og det er samtidig muligt at sende ønsker til hvilke miljøforhold, der bør undersøges.

Det er Københavns Kommune, der står for idefasehøringen – og alle borgere er velkomne til at sende ideer og kommentarer til den nye metrolinje inden den 31. oktober 2022.

Du kan sende dine ideer og forslag via høringsportalen blivhoert.kk.dk

Københavns Kommune og Metroselskabet afholder et digitalt borgermøde den 6. oktober fra kl. 16-18. Læs mere om borgermødet, proces og forslag til linjeføringer mv. på metrolinjem5.kk.dk.

Østlig Ringvej

Sund & Bælt har også igangsat en idefasehøring for at få forslag og ideer til, hvilke miljøforhold, der bør undersøges i forbindelse med etableringen af en Østlig Ringvej. Det kan være forslag til særlige lokale hensyn til natur- og miljømæssige forhold, ideer til at håndtere virkninger af projektet mv.

Planen om etablering af en Østlig Ringvej omfatter anlæg af en 11 kilometer lang vejtunnel udenom København, der skal forbinde Helsingørmotorvejen i nord med Øresundsmotorvejen i syd. Målet med den underjordiske omfartsvej er at forbedre fremkommeligheden i Hovedstadsområdet.

Alle kan sende deres forslag og ideer til idefasehøringen. Det kan gøres til Sund & Bælt via: idefase@oestligringvej.dk senest den 31. oktober 2022. Alle forslag og ideer bliver offentliggjort.

Læs mere om Østlig Ringvej på oestligringvej.dk

Borgermøde den 10. oktober

Vi holder borgermøde om de to høringer mandag den 10. oktober kl. 19-21 i Filips Kirkes menighedssal. Her vil Metroselskabet, Sund & Bælt samt Københavns Kommune fortælle om planer, proces mv. - og er samtidig klar til at svare på spørgsmål og høre bydelens perspektiver.

Tilmelding er ikke nødvendig.