Hotelværelser omdannes til studieboliger

Det planlagte hotel på Engvej 155 bliver midlertidigt omdannet til studieboliger

Fire tidligere kontorbygninger i den sydlige ende af Engvej er blevet ombygget. Bygningerne skulle indeholde hotel, cafe, ungdomsboliger, en dagligvarebutik, et fitnesscenter og en daginstitution. Nu har bygherren Gefion Group fået dispensation fra kommunen til i en 10-årig periode at omdanne hoteldelen til studieboliger. Planen er at etablere 291 studieboliger i hoteldelen, hvorved andelen af boliger i området vil stige fra 50 til 80%. 

Brug for fodgængerfelter og cykelstier

Lokaludvalget, der havde sagen til kommentering i december 2020, er positive overfor at der kommer flere studieboliger i bydelen. 

I sit høringssvar har lokaludvalget dog gjort kommunen opmærksom på nogle forhold, særligt omkring trafik og parkering i området:

Der er brug for tydeligere fodgængerovergang til at krydse Hedegaardsvej ved Metrostationen. 

Der er brug for cykelstier på Engvej. Der kunne også etableres sti langs Metroen. og en optegnet cykelrute ad Greisvej vestpå.

Der bør etableres fodgængerfelt ud for skolerne på Engvej.

Når luftfarten kommer i gang, vil lufthavnsparkeringen formodentlig stige igen. Der bør derfor etableres park and ride anlæg, gerne i samarbejde med Tårnby kommune. Dertil kunne overvejes tidsbegrænset parkering i området med fri beboerlicens.

Det er vigtigt at sørge for tilstrækkelig cykelparkering til de mange studie- og ungdomsboliger.

Både private og almene boliger

Af de i alt  653 ungdoms- og studieboliger, bygningerne kommer til at indeholde, er de 206 boliger udlejet til Housing Foundation Copenhagen på en 10-årig lejeaftale, mens 75 boliger er solgt til Boligforeningen AAB. De resterende 372 boliger udlejer Gefion Group selv.

De første ungdoms- og studieboliger er sat til udlejning i april 2021 med indflytning allerede til august 2021, skriver Gefion Group i en pressemeddelelse.