Høringer om strategisk miljøvurdering og M5-metro til Lynetteholm er på vej

I løbet af foråret 2022 kan du give dine input ifm. den offentlige høring af strategisk miljøvurdering af byudvikling og infrastruktur på Lynetteholm.
Desuden er også en idéfasehøring i forbindelse med M5 - metro til Lynetteholm på trapperne.

Transportministeriet har igangsat en strategisk miljøvurdering af infrastrukturen (metro, Østlig Ringvej og cykelforbindelser) og byudvikling på Lynetteholm på baggrund af vedtagelse af anlægsloven for Lynetteholm. Den strategiske miljøvurdering bliver gennemført i samarbejde mellem Metroselskabet, A/S Øresund, By & Havn, Transportministeriet og Københavns Kommune.

Miljøvurderingen skal kortlægge, hvad der kan være af miljø- og klimapåvirkninger på tværs af projekterne, herunder metro, Østlig Ringvej, byudvikling mv. Enkelte lokaludvalg efterspurgte i deres høringssvar ifm. anlægsloven for Lynetteholm denne samlede undersøgelse, der nu gennemføres.

Den strategiske miljøvurdering er i høring parallelt med den indledende idéfasehøring for den kommende metroforbindelse til Lynetteholm.

Borgerne på Lynetteholm-banen

Den strategiske miljøvurdering sendes i offentlig høring i løbet af foråret 2022, og der vil i forbindelse med høringen gennemføres flere borgerrettede aktiviteter, hvor formålet er at indsamle ideer og ønsker til de næste skridt i Lynetteholm-projektet, såsom byudvikling, stormflodssikring og infrastruktur. Det er også her, at du kan komme på banen.

Hold øje med Amager Øst Lokaludvalgs forskellige kommunikationsplatforme, hvor både høringen og de borgerrettede aktiviteter videreformidles.

 

Idéfasehøring af M5-metro til Lynetteholm er på trapperne

Lynetteholm skal på sigt udvikles til en bydel i København med metrolinjer, Østlig Ringvej og med plads til boliger og arbejdspladser. Sammen med kapacitetsproblemet over havnesnittet er det én af årsagerne til, at der nu bliver undersøgt muligheden for mere metro.

Idéfasehøring

Bydelens borgere kan i løbet af foråret 2022 se frem til at kunne give input til idéfasehøringen ifm. M5-metro til Lynetteholm.

I idéfasehøringen kan borgere give input til, (1) placering af stationer og foretrukne metrolinjer inden for givne rammer (2) generelle ideer til metroforbindelserne samt (3) hvad der bør belyses i en kommende miljøundersøgelse ifm. M5- metro til Lynetteholm.

Miljøundersøgelse af metroen

Efter idéfasehøringen skal Borgerrepræsentationen og Folketinget beslutte, hvilken metrolinje, der skal udarbejdes en VVM-redegørelse (Vurdering af Virkning på Miljøet) for. Således vil det være efter idéfasehøringen, at ’feltet’ indsnævres i forhold til en mulig metrolinje.

En miljøundersøgelse af den kommende metro vil fokusere på forholdene under metroens anlægsfase, men også i driftsfasen. Støjpåvirkning, metroarbejdspladser mv. er blandt andet forhold, der indgår i undersøgelsen. Planen er, at miljøundersøgelsen kommer i høring i 2024.

Den strategiske miljøvurdering af byudvikling og infrastruktur i forbindelse med Lynetteholm vil desuden komme i høring i løbet af foråret 2022.

Er du fuld af metro-ideer?

Hold øje med Amager Øst Lokaludvalgs forskellige kommunikationskanaler i løbet af foråret, hvis du ønsker at give input til idéfasehøringen.